Warszawa

Eko-Krasomówcy nagrodzeni

Eko-Krasomówcy nagrodzeni

28 października w Atlasie Sztuki dokonano uroczystego ogłoszenia wyników konkursu Eko-Klekot i wręczenia nagród młodym krasomówcom. Szóstka laureatów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych miała okazję jeszcze raz zaprezentować swoje wystąpienia poświęcone ekologii i ochronie środowiska. Sponsorem wydarzenia była Grupa Atlas.

 

Tematem przewodnim konkursu, który odbył się 4 października w galerii Atlas Sztuki, była ochrona środowiska fauny i flory. Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjalnych opowiadali, co młodzi ekolodzy mogą zrobić dla środowiska naturalnego, by chronić zagrożone gatunki i oszczędnie korzystać z zasobów Ziemi. Celem konkursu było bowiem propagowanie ekologicznych postaw oraz pielęgnowanie języka polskiego i sztuki krasomówstwa. Inspiracją do podjęcia tej edukacyjnej inicjatywy były wyzwania stojące przed młodymi ludźmi, związane z coraz większą potrzebą posiadania umiejętności zaprezentowania własnej wypowiedzi.

 

- Grupa Atlas, jako firma społecznie odpowiedzialna, od wielu lat angażuje się w projekty, które wspierają nie tylko polską kulturę, ale i środowisko – mówił po wręczeniu nagród Jacek Michalak, prezes Atlasa Sztuki i wiceprezes Grupy Atlas. – Wspieramy program „Łaskie Bociany”, dzięki któremu możliwa jest całodobowa obserwacja bocianów. Konkurs Eko-Klekot jest rozwinięciem tego projektu na całe województwo łódzkie, oprócz walorów edukacyjnych w zakresie ekologii, propaguje również piękno polszczyzny. Mamy nadzieję kontynuować go w przyszłym roku.

 

Po emocjonujących wystąpieniach, Jury konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele świata łódzkich mediów i kultury, wytypowało szóstkę zwycięzców, trzech z każdej kategorii wiekowej. 28 października, o godz. 10:00 w Atlasie Sztuki, Jury zebrało się ponownie, by uroczyście ogłosić wyniki i wręczyć nagrody. Poza nagrodami indywidualnymi, szkoły, których uczniowie zajęli w konkursie I miejsce, otrzymały nagrody specjalne w postaci materiałów z asortymentu firmy Atlas o wartości do 5 tys. zł. do przeprowadzenia remontu pracowni w placówce. Najlepszymi mówcami ze szkół podstawowych zostali: Matylda Gajdzis (SP 41), Maja Winsche (SP 190) i Adrian Stańczak (SP 189). O ekologii i ochronie środowiska najpiękniej opowiadali zaś uczniowie gimnazjów: Adam Szymczyk (Gimnazjum w Zawadzie), Natalia Lewandowska (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim) i Damian Okupski (Gimnazjum nr 3 w Zgierzu).

 

Po uroczystym rozdaniu nagród zakończeniu, laureaci oraz ich rodzice i opiekunowie obejrzeli trwającą aktualnie w Atlasie Sztuki wystawę Teresy Tyszkiewiczowej „Gest”. O życiu i twórczości artystki oraz eksponowanych pracach opowiadała gościom Agata Mendrychowska, historyk sztuki
i kurator galerii.


 

 

1/3
1/3
2/3
2/3
3/3
3/3

Przeczytaj również

Polecamy

Więcej z działu: Okiem CzasDzieci.pl

Warto zobaczyć