Warszawa

Tworzymy system pracy z uczniem zdolnym

Tworzymy system pracy z uczniem zdolnym

W dniach 7-9 kwietnia w Krakowie, odbyła się Ogólnopolska konferencja pedagogiczna „Tworzymy system pracy z uczniem zdolnym”, zorganizowana przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie wraz z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego.


Konferencja miała formę wykładów, warsztatów, oraz dyskusji, w których wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele - instruktorzy placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski. Podkreślano jak ważny udział mają placówki w rozwoju talentów i zainteresowań uczniów. Nazwano je też instytucjami wolnego czasu, pomagającymi w zwalczaniu przestępczości wśród młodzieży. Lecz, jak zaznaczył dyr. Mieczysław Czytajło, to przede wszystkim ludzie, a nie instytucje tworzą środowisko wspierania uczniów zdolnych. Dlatego tak istotne jest zbieranie funduszy, edukowanie nauczycieli i szukanie nowych rozwiązań i systemów pracy z dziećmi.

 

Organizatorzy zaprosili też do udziału w warsztatach dzieci, które opowiedziały o swoich niezwykłych pasjach. Po ich wystąpieniu nikt już nie miał wątpliwości, że dyskusje na temat pozaszkolnego rozwoju uzdolnionych dzieci są ważne i potrzebne. Niestety ciągle w wielu, mniej popularnych, dziedzinach brakuje miejsc i osób, które pomogłyby rozwijać zainteresowania młodzieży. Dlatego gratulujemy organizatorom pomysłu i liczymy, że obrady i zebrane tam przykłady rozwiązań pomogą w doskonaleniu systemu pracy z uczniem zdolnym.

 

Dorota Kolis
 

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Okiem CzasDzieci.pl

Warto zobaczyć