Wrocław

#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Nastolatki

#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Nastolatki

Muzeum Pana Tadeusza
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

 

Kamienica Pod Złotym Słońcem

Rynek 6, 50–106 Wrocław
 

 • 14–16 czerwca 2023

____________

Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w ramach akcji #muzealniaki organizuje bezpłatne szkolenie dla kadr instytucji kultury, poświęcone ofercie dla nastolatków.


W 2017 roku Muzeum Pana Tadeusza zainicjowało kampanię społeczną #muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych. Celem akcji jest nie tylko propagowanie uczestnictwa dzieci w kulturze, ale przede wszystkim wspieranie kadr instytucji kultury, które otwierają się na najmłodszych gości. W tym roku odbędzie się już piąta edycja szkolenia pod hasłem #muzealniaki, tak jak w poprzednich latach kierujemy je do pracowników instytucji kultury: edukatorów, muzealników, bibliotekarzy, pracowników domów kultury. Zajęcia zaplanowane są jako wsparcie aktywności programowych skierowanych do nastolatków uczestniczących w życiu kulturalnym. Temat szkolenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez kadry instytucji kultury, dla których nastolatkowie są ważnym, ale też trudnym odbiorcą i istnieje pilna potrzeba tworzenia innowacyjnej oferty dla tej grupy.

Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy pracowników: muzeów, bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury, które wśród swoich odbiorców mają dzieci i młodzież od 12 do 19 roku życia, a także planują rozszerzenie oferty.

Efektem szkolenia będą materiały edukacyjne (film oraz publikacja), które zostaną udostępnione bezpłatnie online.

 

Cele szkolenia

 • zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu rozwoju biologicznego, emocjonalnego, psychologicznego i społecznego nastolatków

 • zdobycie wiedzy na temat metod dotarcia do nastoletniego odbiorcy z przekazem w instytucji kultury, w tym pogłębienie tematu „uważności jako zdolności bycia obecnym”

 • wysłuchanie głosu praktyków pracujących z nastoletnią grupą wiekową oraz samych nastolatków

 • zdobycie wiedzy na temat budowania innowacyjnej oferty kulturalnej dla tej grupy wiekowej

 • uczestnictwo w wizytach studyjnych w instytucjach kultury we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska

 • uczestnictwo w dyskusjach i wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów międzyinstytucjonalnych

_______________________

Patroni medialni:

 • Radio Rodzina

 • Fundacja Czas Dzieci

 • Dzieciaki w plecaki

 • Kocham Wrocław

Projekt „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Nastolatki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

_______________________

Program szkolenia:

 


14 czerwca: Nastolatki w instytucji kultury. Wiedza i doświadczenie

 • 09.00–10.00 | rejestracja uczestników szkolenia

 

Ekspertki: Renata Fox – Zespół Szkół Ekola we Wrocławiu; Monika Smiatacz – Fundacja Bezpieczne Ryzyko; Aleksandra Żyłkowska-Wójcik – Uniwersytet SWPS;

Prowadzenie panelu: Magdalena Musiał – Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Aleksandra Żyłkowska-Wójcik – Uniwersytet SWPS

 

Uczestnicy panelu:

 • Martyna Gontarz – Mediateka, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama / Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu

 • Radosław Kowalik – Miasto w Ramie

 • Agnieszka Rapir – Ośrodek Postaw Twórczych Zamek

 

Prowadzenie panelu: Katarzyna Kabat – Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama / Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu

 • 14.45–15.00 | dyskusja

 

Uczestnicy panelu:

 • Martyna Krawcewicz – uczennica Technikum nr 15

 • Amelia Kobylarz – tegoroczna maturzystka w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym EKOLA

 • Olaf Maruszak – tegoroczny maturzysta w Liceum Ogólnokształcącym Etz Chaim

 

Prowadzenie panelu: dr Justyna Kowal – Uniwersytet Wrocławski

 • 16.00–16.45 | zwiedzanie wystawy czasowej Dziady. Przejście w Muzeum Pana Tadeusza

 

Oprowadzania kuratorskie: dr Justyna Kowal – Uniwersytet Wrocławski oraz dr Joanna Hytrek-Hryciuk – Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • 17.00–17.45 | Jak poruszyć nastolatka? Taniec intuicyjny. Warsztaty

 

Prowadzenie: Barbara Przerwa – Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 • 18.15 | kolacja


15 czerwca: Nastolatki w instytucji kultury. Praktyka
 

 • 9.15–10.45 | Nastolatki i Kurier z Warszawy. Trudne tematy dla trudnych odbiorców. Wykład oraz warsztaty

Prowadzenie: prof. Joanna Wojdon – Uniwersytet Wrocławski

 • 10.45–11.15 | przerwa kawowa
  ­

 • 11.15–12.45 | Uważność jako zdolność bycia obecnym. Warsztaty

Prowadzenie: Iza Bielska – Fundacja Bezpieczne Ryzyko

 • 12.45–14.45 | Jak tworzyć ofertę warsztatową dla nastolatków? Warsztaty

Prowadzenie: Monika Nowak – badaczka i projektantka doświadczeń

 • 14.45–16.00 | przerwa
  ­

 • 16.00–18.30 | Wizyta studyjna w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  ­

  • Czym jest sztuka współczesna?

Prowadzenie: Iwona Gołaj

  • Sztuka uwrażliwiania osób nastoletnich o specjalnych potrzebach

Prowadzenie: dr Agata Iżykowska-Uszczyk

 • 19.00 | kolacja

16 czerwca: Dobre praktyki. Wizyty studyjne w dolnośląskich instytucjach

 • 7.00 | wyjazd spod Hotelu Polonia
   

 • 9.00–12.00 wizyta studyjna w Ziębickim Centrum Kultury oraz w Bibliotece Publicznej w Ziębicach:
   

  • Ośrodek Kultury na miarę XXI wieku – Szanse. Wyzwania. Doświadczenia

Prowadzenie: Wiktor Ochał – Ziębickie Centrum Kultury

  • Biblioteka blisko młodych – dobre praktyki 

Prowadzenie: Dominika Samborska – Biblioteka Publiczna w Ziębicach

  • 12.30–13.30 obiad

  • 13.30 | wyjazd do Srebrnej Gór

  • 14.30–16.30 wizyta studyjna w Twierdzy Srebrna Góra

Prowadzenie: Emilia Pawnuk  prezes Spółki Twierdzy Srebrna Góra i Danuta Benedyk –przewodniczka Twierdzy Srebrna Góra­

  • ok. 18.30 | powrót do Wrocławia

 

Więcej informacji:
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/muzealniaki-szkolenie-kadry-nastolatki/

 

_______________________

Muzeum Pana Tadeusza

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Muzeum Pana Tadeusza to część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w której zbiory Ossolineum prezentowane są na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od maja 2016 roku w jednej z piękniejszych kamienic Wrocławia – Pod Złotym Słońcem (Rynek 6).

 

Wystawa stała muzeum składa się z trzech części. Pierwsza z nich, „Rękopis Pana Tadeusza”, opowiada o powstaniu i recepcji książki niezwykłej – być może ostatniej, której fragmenty na pamięć znają niemal wszyscy Polacy. Jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego arcydzieła w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów,

starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanych i skomentowanych za pomocą stu aplikacji i prezentacji multimedialnych – to zaproszenie do rozmowy o polskiej kulturze i historii walki o niepodległą ojczyznę.

 

Druga część wystawy stałej, „Misja: Polska”, to opowieść o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II wojny światowej i czasów powojennych. Na przykładzie życiorysów Jana Nowaka- Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego prezentuje losy pokolenia, które dorastało w wolnej po 123 latach zaborów ojczyźnie, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość, a następnie o suwerenną obecność Polski w nowoczesnej Europie. Obaj świadkowie historii przekazali Ossolineum bezcenne zbiory dokumentujące ich losy, wydarzenia, w których uczestniczyli, a także kolekcje dzieł sztuki i archiwa.

9 października 2021 w Muzeum Pana Tadeusza została otwarta trzecia ekspozycja stała – „Pan Tadeusz Różewicz”.

 

Wystawa o Tadeuszu Różewiczu stanowi pomost między częścią literacką a historyczną Muzeum Pana Tadeusza, czyli treścią i kontekstami Mickiewiczowskiej epopei oraz ekspozycją „Misja: Polska”. Opowiada o bohaterze XX wieku, przedstawicielu pokolenia Kolumbów, który tak jak Jan Nowak-Jeziorański i Władysław Bartoszewski walczył z bronią w ręku w II wojnie światowej, ale po jej zakończeniu stronił od polityki. Chciał stać się głosem anonimowego człowieka, będąc jednocześnie wnikliwym obserwatorem i komentatorem rzeczywistości oraz wybitnym poetą. Można na niej zobaczyć wybór materiałów pochodzących z obszernego archiwum przekazanego Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, obejmującego nie tylko bezcenne rękopisy, ale także dokumenty i przedmioty codziennego użytku oraz imponujący księgozbiór. Zbiory Ossolineum uzupełniają wypożyczenia z innych instytucji (malarstwo) i od osób prywatnych (osobiste pamiątki, fotografie).

 

Bogaty program edukacyjny i artystyczny muzeum, a także szereg organizowanych przez placówkę wystaw czasowych i działań interdyscyplinarnych poszerzają perspektywę problemową wystaw stałych, co pozwala na podjęcie dialogu z najciekawszymi wątkami kultury współczesnej. Muzeum prowadzi także działalność badawczą i inspiruje wydarzenia poświęcone społecznemu oddziaływaniu twórczości literackiej.

 

Otwarte dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych, a także dzięki hojności mieszkańców Wrocławia Muzeum Pana Tadeusza przez siedem lat działalności odwiedziło ponad trzysta tysięcy osób. W 2019 roku Muzeum Pana Tadeusza otrzymało wyróżnienie jury Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku (EMYA).

_______________________

Muzeum Pana Tadeusza

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Kamienica Pod Złotym Słońcem

Rynek 6, 50–106 Wrocław

czynne: wtorek–niedziela 10.00–17.00

www.muzeumpanatadeusza.pl

www.facebook.com/panatadeusza

www.instagram.com/muzeumpanatadeusza

https://www.youtube.com/c/MuzeumPanaTadeuszaOssolineum

 

Przeczytaj również

Polecamy

Więcej z działu: Wiadomości lokalne

Warto zobaczyć