Warszawa

Biblioterapeuci zalecają... w sierpniu

Biblioterapeuci zalecają... w sierpniupowiększ

Nie ma wakacji do wartych przeczytania książek. Wakacji nie mają też nasi niestrudzeni biblioterapeuci, którzy jak w każdym miesiącu kolejne ciekawe zestawienie.

 

Zestawienie przygotowała Lidia Ippoldt - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, biblioterapeuta, autorka bajek terapeutycznych i opracowań z zakresu biblioterapii, przewodnicząca Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Biblioterapia jest jednym z działów arteterapii. Wykorzystujące wyselekcjonowane materiały czytelnicze jako pomoce terapeutyczne w medycynie i psychiatrii, a także poradnictwie w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie.

Warto zobaczyć