Warszawa

Dolina Prądnika

Dolina Prądnika

Dolina Prądnika – dolina rzeki Prądnik na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

Dolina zbudowana jest głównie z wapieni z okresu górnej jury i kredy (150 mln lat). Ich grubość dochodzi do 200 m. Wystające nad powierzchnię formy skalne zbudowane są ze skalistych wapieni o dużej twardości i zwięzłości, położonych pomiędzy bardziej miękkimi wapieniami ławicowymi. Wśród skamieniałości najczęściej występują gąbki i ramienionogi, bardzo rzadko spotyka się amonity.

 

Dolina powstała głównie w wyniku erozyjnego działania płynącej jej dnem wody. Na jej zboczach obserwować można terasy powstające w różnych okresach powstawania doliny. W Pieskowej Skale znajdują się one na wysokości 12 i 40 m nad współczesnym dnem, w Ojcowie na wysokości 30–40 m oraz 80 m. To na tych właśnie terasach wznosi się Zamek w Ojcowie i Zamek w Pieskowej Skale.

 

Najważniejsze atrakcje turystyczne:

  • Zamek w Pieskowej Skale
  • Zamek w Ojcowie
  • udostępniona turystycznie Jaskinia Ciemna z obozowiskiem neandertalczyków
  • skały, m.in. Maczuga Herkulesa, Skały Wernyhory, Igła Deotymy, Panieńskie Skały, Rękawica, Łaskawiec, Brama Krakowska
  • Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego
  • Kaplica „Na Wodzie” św. Józefa Robotnika w Ojcowie

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć