Warszawa

Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego

Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. Prof. Władysława Szafera zostało utworzone w 1965 r. Jego pierwszą siedzibą była willa "Jadwiga", mieszcząca obecnie biura dyrekcji Parku. W 1972 r. ekspozycję i pracownie Muzeum przeniesiono do dawnego budynku pouzdrowiskowego "Hotel Pod Łokietkiem" pochodzącym z 1860 r. Zadaniem Muzeum jest gromadzenie i zabezpieczenie eksponatów przyrodniczych, archeologicznych i historycznych z terenu Parku i okolic oraz udostępnienie części z nich w postaci ekspozycji zwiedzającym Park.

Ekspozycja o łącznej powierzchni 200 m2 podzielona jest na cztery działy tematyczne: budowa geologiczna, pradzieje Ojcowa i okolic, fauna OPN (z podziałem na kręgowce i bezkręgowce) oraz flora OPN. Celem wystawy jest prezentacja i wyjaśnienie zagadnień z jakimi można zetknąć się podczas zwiedzania OPN. W budynku Muzeum mieści się pracownia naukowo-badawcza Parku.

Ceny biletów:
normalny - 10 zł
ulgowy - 7 zł
Dane adresowe:
Dom Pod Łokietkiem
tel.: 12/3892040

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć