Warszawa

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W czwartek 30 października odbyła się na naszym profilu Facebook "Narada Rodzinna". W roli eksperta wystąpiła Ewa Kidyba-Kopycka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Cykl porad i czatów Narada Rodzinna to projekt realizowany przez Kancelarię Premiera, skierowany do wszystkich tych, którzy szukają informacji w ważnych dla rodziny sprawach. W ramach Narady Rodzinnej na Facebooku Kancelarii Premiera co tydzień publikowane są porady dla rodzin, a na koniec każdego miesiąca odbywa się czat z rządowym ekspertem. 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane pytania i odpowiedzi (zachowano oryginalną pisownię). Całość dyskusji odnajdą Państwo na naszym profilu Facebook

 

 

Pytanie: Zwracam się z zapytaniem, na które jak dotąd nigdzie na dostałam żadnej odpowiedzi :
Jak prawidłowo wprowadzić w programie wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodziny ukraińskiej z kartą pobytu w Polsce? (małżeństwo+ 3 dzieci)
- Czy rodzicom karta przysługuje bezterminowo??? Czy na czas ważności karty pobytu ???
jeśli na czas ważności to jak to zrobić w trakcie wprowadzania wniosku w programie KDR ???
- Czy dzieciom przyznać na czas ważności karty pobytu czy do 18 r.ż.?
Odpowiedź: Kartę przyznajemy na czas określony w karcie pobytu

 

P: Chciałam spytać czy w najbliższym czasie pojawi sie więcej zniżek dla posiadających kartę? chodzi mi głównie o sklepy czy placówki kulturalne.
O: Lista podmiotów przystępujących do programu ciągle się powiększa. Listę partnerów znajdziesz tutaj --> https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzykdr
Cały czas trwają negocjacje z przedsiębiorstwami. Gorąco zachęcamy do przyłączania się do programu.

 

P:  Kto powinien złożyć wniosek o wydanie karty na członka rodziny w przypadku wygaśnięcia ważności karty z uwagi na wiek i podjęcie dalszej nauki?
O: Wniosek o wydanie karty może złożyć osoba, której wniosek dotyczy, bądź osoba upoważniona np. może to być najbliższy członek rodziny.

 

P: Robiąc zakupy w ramach karty dużej rodziny w supermarkecie czy zniżka obowiązuje na 1 kartę czy na wszystkie karty rodziny?
O: Każda karta uprawnia do zniżek. A szczegółowe warunki korzystania zależą od poszczególnego partnera.


P: Czy jest szansa, aby zniżki z tyt. Karty Dużej Rodziny (moim zdaniem oferta jest w tej chwili niezwykle uboga i mało atrakcyjna ) były większe i SZERSZE niż te z tyt. Karty Warszawiaka (która ma ofertę dużo bogatszą i SENSOWNIEJSZĄ)- które przeznaczone są dla wszystkich uprawnionych "Warszawiaków" i singli i rodzin 2+1 i pozostałych, tak aby ta rodzina 2+3 (i więcej) rzeczywiście czuła, że otrzymuje jakieś KONSTRUKTYWNE wsparcie?
O: Oferta karty cały czas jest poszerzana. Do programu przystępują wciąż nowe podmioty. Firmy i instytucje, które przystąpiły do programów lokalnych, mogą przystąpić też do programu ogólnopolskiego.


P: Gdzie można złożyć wniosek o kartę?
O: Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny (lub w innej jednostce organizacyjnej, jeżeli została upoważniona przez wójta np. w Ośrodku Pomocy Społecznej.


P: Czy każdy z rodziny musi wypełnić wniosek oddzielnie?
O: Nie. Upoważniony członek rodziny może złożyć jeden wniosek dla poszczególnych jej członków. Pod warunkiem, że jest umocowany do złożenia wniosku, czyli chodzi tu o najbliższych członków rodziny.

 

P: Jaki jest czas oczekiwania na kartę od momentu złożenia wniosku?
O: Czas oczekiwania na kartę wynosi maksymalnie 60 dni. W praktyce otrzymujemy kartę znacznie szybciej.

 

P: Gdzie i w jakim czasie wyrobię kartę w Warszawie?
O: W urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Czas oczekiwania to maksymalnie 60 dni, ale w praktyce to znacznie krócej.

 

P: Posiadacz ogólnopolskiej KDR moze korzystać ze zniżek przeznaczonych dla lokalnych, gminnych kart( np. Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej) ?
O: Jeżeli w gminie został wprowadzony samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym, gmina może wykorzystać Kartę Dużej Rodziny, jako dokument potwierdzający te uprawnienia. Natomiast, w sytuacji, gdy gmina drukuje własne karty, wówczas członkowie rodzin wielodzietnych posługują się KDR - przy korzystaniu z uprawnień wynikających z programu rządowego i odrębną kartą samorządową - przy korzystaniu z uprawnień udzielanych w ramach programu lokalnego.

 

P: Witam! Proszę o informację w następującej sprawie:
W połowie sierpnia wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie RI KDR zostało złożone zamówienie i niecały miesiąc później karty zostały dostarczone do gminy.
Wnioskodawca, pomimo wiadomości sms (generowanej przez system), wielokrotnych telefonów (połączenia nie były odbierane, pojawiała się informacja o wyłączeniu telefonu lub braku zasięgu, zgłaszała się poczta głosowa, itp.) i pisemnym wezwaniu do odbioru Kart (które wróciło ponownie do urzędu), do tej pory się po nie nie zgłosił.
Co - w związku z powyższym - powinniśmy zrobić? Czy mimo wszystko nadal próbować się z nim w jakiś sposób skontaktować?
O: Nie ma regulacji prawnych, które mówiłyby, co w takiej sytuacji zrobić. Dlatego proponuję podejść do tego ze zdrowym rozsądkiem Jeśli nie będzie można skontaktować się z tą osobą, należy poczekać, aż sama się zgłosi po odbiór karty. Bo skoro złożyła wniosek, to będzie chciała ją odebrać.

 

 

 

P: Jak długo czeka się na wyrobienie karty?
O: Czas oczekiwania to maksymalnie 60 dni. W praktyce jednak trwa to szybciej

 

P: Czy można przyznać KDR studentom którzy studiują za granicą, a drugi przypadek jak potraktować rodzinę gdzie dorosłe dzieci przed 25 r.ż są samodzielne i same się utrzymują? czy takim rodzinom przysługuje KDR?
O: Uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, przez które rozumie się rodziny, w której rodzic lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci.

 

P: Ale kto ten wniosek składa czy nadal rodzic czy już osoba pełnoletnia ?
O: Wniosek może złożyć osoba, której on dotyczy lub upoważniony rodzic.

 

P: Witam, Wiem, ze zniżki dla posiadaczy karty oferują instytucje publiczne i przedsiębiorcy prywatni.
Gdzie można znaleźć spis tych firm?
O: Spis partnerów znajdziesz tutaj --> https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzykdr Na tej samej stronie jest też pełna oferta.

 

P: Dlaczego Karta Dużej Rodziny nie oferuje zniżek w komunikacji miejskiej i pozamiejskiej??
O: Przystąpienie partnerów do programu jest dobrowolne. Mogą do niego przystępować również podmioty podległe samorządom.
Przypominamy, że już w programie Karta Dużej Rodziny możemy skorzystać ze zniżek na przejazdy koleją.

 

P: Czy mogę złożyć wniosek w imieniu rodziny (żona + dzieci), czy żona musi składać osobny wniosek?
O: Każdy upoważniony członek rodziny może złożyć jeden wniosek dla pozostałych jej członków

 

P: Czy to prawda że posiadacze tej karty będą zwolnieni z opłat mpk?
O: Jeżeli MPK przystąpi do programu jako partner, wówczas będzie możliwe udzielenie zniżek przez to przedsiębiorstwo. Decyzja w tym zakresie należy do właściwych organów, np. gminy.

 

P: Czy Rząd zastanawia się nad nadaniem kartom lokalnym uprawnień KDR? Nie trzeba by było wyrabiać dwóch kart.
O: Karta Dużej Rodziny nie zastępuje kart lokalnych, tylko jest ich uzupełnieniem. Każda gmina w ramach samorządowego programu może wykorzystać Kartę Dużej Rodziny jako dokument potwierdzający możliwość korzystania z tych uprawnień.

 

P: Proszę o informację dotyczącą rozliczenia dotacji przyznanej na realizację Programu "Karta Dużej Rodziny"

Co należy wziąć pod uwagę przy rozliczeniu dotacji - datę złożenia wniosku o przyznanie KDR czy może datę jej wydania?
O: Rozliczenie przekazanych dotacji następuje pod koniec roku za pośrednictwem wojewodów z uwzględnieniem danych wskazanych w sprawozdaniu z realizacji programu. Koszt realizacji programu jest liczony już za obsługę wniosku.

 

P: Chcę zapytać czy w przyszłości można by było stworzyć też taką możliwość dla rodziców samotnie wychowujących dzieci w modelu rodziny 1+1, 1+2 itd. Mój model rodziny to 1+1 i dla mnie też jest ona duża- głównie ze względu na wydatki jakie ponoszę.
O: Ten program skierowany jest do rodzin wielodzietnych wychowujących przynajmniej 3 dzieci. Chodzi o promocję takiego modelu rodziny. Rodzice samotnie wychowujący dzieci też mogą do niego przystąpić, pod warunkiem, że wychowują 3 lub więcej.

 

P: Problem techniczny w związku z niemożliwością wpisania daty ważności z karty pobytu zgłaszałam już wielokrotnie do MPiPS mam przyjęty wniosek dla rodziny ukraińskiej i nie mogę go zrealizować z przyczyn technicznych.
O: Prosimy o chwilę cierpliwości. Karta cieszy się dużym zainteresowaniem, stąd zapytań i wątpliwości jest wiele. Resort pracy stara się systematycznie wszystkie rozwiązywać.

 

P: Czy z kwoty 8,93 zł mają być odjęte koszty związane ze: składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika zajmującego się KDR, rozmowami telefonicznymi, kosztami wydruku wniosków, itp. czy tylko czyste wynagrodzenie?
- z jakich środków powinny być finansowane szkolenia dla pracowników zajmujących się KDR? czy można to odliczyć z dotacji?
O: Tę kwotę można przeznaczyć np. na szkolenia, połączenia telefoniczne, dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika itd. Przepisy nie określają, na co ma być przeznaczona. Decyzja należy do organu realizującego zadanie.

 

 

P: Od ilu dzieci przysługuje Karta?
O: Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie z co najmniej 3 dzieci i spełniającej pozostałe warunki uczestnictwa w programie.

 

P: Czy dostrzegacie Państwo problem, jaki maja studenci posiadający ogólnopolska KDR, mieszkający w innym mieście i nie mogący korzystać z uprawnień w ramach programu lokalnego tego miasta przez brak zameldowania a co za tym idzie niemożliwości wyrobienia karty samorządowej?
Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza negocjować z gminami drukującymi własne karty samorządowe by posiadacze ogólnopolskiej KDR mogli korzystać z uprawnień udzielanych w ramach programu lokalnego?
Jakie kroki zamierzacie Państwo podjąć by posiadacze ogólnopolskiej KDR mogli w pelni korzystać z uprawnień udzielanych w ramach programu lokalnego dla posiadaczy odrębnej karty samorządowej?
O: Rządowa KDR jest uzupełnieniem karty samorządowej. Nie ma na celu jej zastąpienia.

 

P:  Czy dzieci w rodzinie, która stara się o KDR mogą być powyżej 18 roku życia?
O: W rodzinie musi być co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub powyższej 18 roku życia w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej. Ale do ukończenia przez nie 25 roku życia. A także w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych do czasu ważności orzeczenia.

 

P: Czy karta jest dalej ważna dla obu małżonków po rozwodzie? Tylko matka zajmuje się dziećmi.
O: Co do zasady Karta przysługuje rodzicom bez ograniczeń czasowych. Niezależnie od wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia wynikające z programu. W przypadku małżonka-rodzica (jeżeli nie jest rodzicem dzieci) utraci on uprawnienia w przypadku unieważnienia lub rozwiązania małżeństwa.

 

P: Ja chciałabym zapytać czy każdy członek rodziny ma swoją kartę.
O: Tak Każdy, dla kogo był złożony wniosek, otrzyma kartę.

 

P: Proszę o informację czy dziecko , które ukończyło 18 rż ,pracuje i uczy się zaocznie otrzyma kartę dużej rodziny
O: Jeżeli dziecko jest na utrzymaniu rodziców nie ma przeszkód, aby otrzymało Kartę Dużej Rodziny.

 

P: Chodzi o żonę i dzieci - czy potrzebuje jakichś specjalnych dokumentów, żeby w ich imieniu złożyć wniosek?
O: Jeśli jesteś upoważniony, wystarczy, że podpiszesz oświadczenia, które znajduje się na wniosku. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, urząd nie musi żądać formalnego pełnomocnictwa. Jeśli jesteś członkiem najbliższej rodziny lub domownikiem strony i nie ma wątpliwości co do istnienia upoważnienia.

 

P: Jeszcze jedno pytanie: czy jeśli nie zostały złożone żadne wnioski o przyznanie KDR to czy mogę pokryć koszt szkolenia pracownika z przyznanej dotacji?
O: Dotacja powinna być rozliczona zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z realizacji programu. Jeżeli nie wpłynęły żadne wnioski to dotacja powinna być zwrócona.

 

P: Witam od ilu dzieci przysługuje karta
O: Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie z co najmniej 3 dzieci i spełniającej pozostałe warunki uczestnictwa w programie.


P: Mam jeszcze jedno pytanie. Przed wprowadzeniem lokalnego programu, został złożony wniosek o wydanie KDR. Wniosek złożyła matka + 3 dzieci, ze względu na to, że mąż przebywał za granicą i nie posiadała jego dokumentu tożsamości nie uwzględniła go we wniosku. Następnie po powrocie z zagranicy mężczyzna złożył wniosek o przyznanie karty tylko jemu jako członkowi tej samej rodziny (uzupełnienie rodziny). Jak rozliczyć ten wniosek? Czy ma w tej sytuacji zastosowanie par. 25 ust. 4 Rozporządzenia?
O: Nie, ten przepis mówi o sytuacji w której następuje zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej, skutkująca wydaniem nowej karty. Np. urodziło się nowe dziecko lub zostało przyjęte do rodziny zastępczej. Nie stanowi takiej sytuacji przypadek wyżej opisany. Tutaj koszty realizacji programu został już uwzględnione w ramach obsługi tej rodziny wielodzietnej.
 

 

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć