Warszawa

Dziecko z ADHD

Dziecko z ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder popularnie zwany ADHD, określany jest w literaturze jako zespól nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi lub zaburzenia hiperkinetyczne. Bardzo często diagnozowany jest w klasach nauczania początkowego, bo wtedy to rodzice dostają informację zwrotną od nauczyciela na temat zachowania dziecka.

 

Nauczyciel skarży się, że dziecko jest ruchliwe, zdezorganizowane, impulsywne, nadpobudliwe (również emocjonalnie), nie potrafi usiedzieć w ławce i ma problemy z koncentracją uwagi, lub też bardzo dużo mówi, przeszkadzając tym samym innym uczniom. Diagnoza ADHD we wczesnym dzieciństwie nie jest możliwa, choć często już w przedszkolu pojawiają się pierwsze problemy. Są one czasami ignorowane ze względu na większą akceptację społeczną takiego zachowania u małych dzieci. Obecnie ocenia się, że ADHD występuje u około 5 – 10% dzieci w wieku 6-9 lat. Większość stanowią chłopcy.

 

ADHD ma podłoże biologiczne, to znaczy, że nie wynika ono z błędów wychowawczych ani czynników psychogennych. Genetycznie wykazano aż 18 genów zaangażowanych w powstawanie ADHD.
Objawy ADHD dotyczą sfery ruchowej, emocjonalnej oraz poznawczej dziecka. Główne objawy ruchowe u dzieci to:
• bieganie bez celu,
• przymusowe wymachiwanie rękami czy nogami,
• kiwanie się na krześle,
• ciągłe zajmowanie się rzeczami, które leżą w zasięgu rąk lub nóg,
• skakanie.

 

 

Objawy te wynikają z małej zdolności dziecka do wewnętrznej kontroli swojego zachowania i nie świadczą o nadmiarze energii, jak to niektórzy tłumaczą.
Nieleczone ADHD wpływa negatywnie na jakość życia dziecka. Często dzieci te maja małe osiągnięcia w nauce, powodują napięcia w środowisku w którym przebywają –w rodzinie, w szkole, a w późniejszych latach popadają w konflikt z prawem czy sięgają po narkotyki. Dzieci te mają również obniżoną samoocenę, poczucie bezsilności, często myśli depresyjne.

 

 

 


Ponieważ wyróżnia się sześć typów ADHD, zachowania tych dzieci różnią się znacznie miedzy sobą, np. jeden z typów jest typ marzyciela, gdzie głównym problemem nie jest sfera ruchowa ale umiejętność skupienia uwagi. Dzieciom tym trzeba pomóc, a im szybciej zostanie postawiona właściwa diagnoza i podjęte zostaną działania terapeutyczne, tym lepiej. Jeśli masz wątpliwości co do zachowania swojego dziecka, polecam formularz Dr. D. G. Amena – wielkiego autorytetu w badaniach nad ADHD. Można go wypełnić samodzielnie lub skorzystać z pomocy psychologa lub pedagoga.  Cechuje go duża trafność diagnozy dziecka pod kątem ADHD.

 

Po takiej wstępnej diagnozie należy oczywiście udać się do specjalistów lekarza i psychologa, którzy przeprowadzą badania diagnostyczne. A jeśli te badania potwierdzą zespół ADHD, to powinno się natychmiast przystąpić do działań terapeutycznych. Dzięki leczeniu farmakologicznemu (głównie Concerta lub Ritalin), zmianie diety oraz zastosowaniu kompleksowych terapii: terapii mowy i języka, terapii zajęciowej, odpowiedniemu postępowaniu wychowawczemu, terapii EEG Biofeedback, można osiągnąć znaczącą poprawę pracy mózgu, a tym samym poprawić jakość życia dziecka. Terapia EEG Biofeedback, inaczej Neurofeedback, jest nowoczesną, nieinwazyjną formą terapii. Cechuje ją duża skuteczność i atrakcyjność formy. 

 

 

Badania Dr. A. G. Amena w czasie terapii EEG Biofeedback wykazały poprawę czytania oraz redukcję poziomu impulsywności i agresji, co z kolei daje możliwość zmniejszenia przyjmowanej dawki leków. Czasami terapia EEG Biofeedback może być trudna do przeprowadzenia ze względu na dużą ruchliwość dziecka Należy jednak próbować, bo efekty tej terapii mogą być zadziwiające.


Elżbieta B. Kruger, psycholog
www.brain-power.pl

 

 

Komentarze

EEG Biofeedback rzeczywiście pomaga, to bardzo dobra metoda nie tylko na ADHD

dodany: 2012-02-01 19:15:51, przez: Małgosia

Ciekawy temat

dodany: 2012-01-30 10:19:08, przez: madzia

bardzo fajny tekst. Przeczytałam z uwagą

dodany: 2012-01-23 11:08:10, przez: MagdaZ

w końcu ciekawe poruszenie tematu!

dodany: 2012-01-23 11:06:49, przez: ania

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć