Warszawa

Teatr Lalek Rabcio

Teatr Lalek Rabcio

Państwowy Teatr Lalek "Rabcio" – polski państwowy teatr lalek w Rabce-Zdroju, założony w 1949 roku.

 

Rabcio powstał jako teatr amatorski dla dzieci przebywających w sanatoriach w Rabce. Inicjatorką sceny była Stanisława Rączko, pracująca jako pedagog w Referacie Pedagogicznym w Zespole Sanatoriów Przeciwgruźliczych w Rabce, kierowanych wówczas przez doktora Stanisława Tarnawskiego. Pierwszymi współpracownikami Stanisławy Rączko byli: plastyk Olgierd Sawicki, który zaprojektował przenośną scenę, oraz Władysław Biedroń i Stanisław Ciężadlik, pierwsi konstruktorzy lalek, projektanci dekoracji, wykonawcy strojów i rekwizytów.

 

Inauguracja Teatru odbyła się 12 listopada 1949 roku w Sanatorium Dziecięcym w Rabce. Wystawiono adaptację baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi" w reżyserii Stanisławy Rączko, z dekoracjami Olgierda Sawickiego, z muzyką Zofii Konopczyny. Przy okazji pierwszego przedstawienia wybrano wspólnie z publicznością nazwę dla teatru — "Rabcio-Zdrowotek".

 

W swojej czterdziestoletniej historii Państwowy Teatr Lalek „Rabcio" w Rabce miał kolejno co najmniej cztery nazwy: „Teatr Kukiełek", Teatr Rabcio-Zdrowotek",„Podhalański Teatr Lalek", oraz obecną. Nazwy miał aż cztery za to własnej sceny ani jednej, choć jego istnienie wiąże się w Rabce z kilkoma adresami: Podhalańska 6, Pocztowa 6 i Parkowa 1.

 

Do sezonu 1982/83 nie był umieszczony w żadnym budynku. Uzyskanie siedziby przy ul. Podhalańskiej 6 pozwoliło na urządzenie prowizorycznej sali widowiskowej. Jest to właściwie sala prób, wygospodarowana pomiędzy pomieszczeniami administracji a pracowniami. Tę salę przekształca się okazjonalnie w salę widowiskową, która mieści około 100 widzów.

 

Anna Leszczyńska, objąwszy dyrekcję „Rabcia" w 1985 roku, dokupiła willę „Watra" przy ul. Pocztowej 6, czyniąc z niej Dom Aktora. W willi mieści się administracja Teatru, mieszkania służbowe i pokoje gościnne zawsze otwarte dla gości. Nieco wcześniej, bo 1 czerwca 1980 roku, Teatr otrzymał od władz miasta Rabka zabytkowy budynek przy ul. Parkowej 1, po byłej restauracji „Gwiazda". Od 1986 roku trwały prace nad projektem zaadaptowania „Gwiazdy" na nową siedzibę Rabcia. Projekt został już opracowany przez Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych w Gdańsku. Teatr „RABCIO" czeka teraz na mecenasa, który dałby pieniądze na rozpoczęcie remontu.

Dane adresowe:
Ul. Orkana 24, Rabka-Zdrój
tel.: (018) 267 76 48
1/2
1/2
2/2
2/2

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć