Warszawa

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.

 

Rozciąga się od Błędowa (dzielnicy Dąbrowy Górniczej) na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. Granicą północną pustyni jest wieś Chechło, a na południu graniczy ona z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi niecałe 10 km, a szerokość do 4 km. Średnia miąższość piasków to 40 m (maksymalnie do 70 m). Przez pustynię, z zachodu na wschód, przepływa rzeka Biała Przemsza.

Obszar pustyni objęty jest programem ochrony Natura 2000.

Dawniej zdarzało się tam zjawisko fatamorgany.

W latach 50. część pustyni zaorano i obsiano wierzbą kaspijską oraz sosną. W połączeniu z pyłami przemysłowymi GOP-u i obserwowanym obecnie podnoszeniem się poziomu wód, spowodowało to znaczne zmniejszenie powierzchni odkrytych piasków. Część południowa pustyni jest już niemal całkowicie zarośnięta (wyjątkiem są krawędzie wschodnie), a część północna, w okolicach Chechła, jest wciąż terenem w dużej mierze odsłoniętym.

Póki cała nie zarośnie, dzieci będą miały okazję zobaczyć rozległą pustynię.

 

Mieć tak blisko do jedynej pustyni w Polsce i jej nie odwiedzić? Pustynia Błędowska powstała wskutek działania człowieka. Lasy karczowano, aż w końcu został piasek i warunki niekorzystne dla roślin. Obecnie obszar ten stopniowo maleje, a południowa strona pustyni zaczyna ponownie zarastać.

 

Do pustyni można dostać się od miejscowości Klucze lub Chechło. Dookoła przebiegają szlaki turystyczne i szlaki edukacyjne, w tym najbardziej popularny żółty Szlak Pustynny PTTK. Więcej informacji znajdziecie tutaj. Warto także wybrać się na punkty widokowe: Dąbrówkę i Czubatkę.

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć