Warszawa

Ogród zoologiczny w Zamościu

Ogród zoologiczny w Zamościu

Zamojskie ZOO, położone w niedalekiej odległości od centrum miasta jest ogólnie dostępnym terenem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Zamościa.

 

Początki zamojskiego ZOO sięgają 1918 roku. Wówczas Stefan Miler, profesor Gimnazjum Męskiego im. Jana Zamoyskiego, postanowił założyć pierwszy w Polsce „szkolny ogródek przyrodniczy”. Otwarcie tej zupełnie innowacyjnej instytucji miało na celu ułatwienie nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkole. Zgodnie z przekonaniem profesora efektywne nauczanie biologii, czy przyrody możliwe jest jedynie poprzez ciągły kontakt z nią. Urządzenie pierwszej pracowni biologicznej to praca założyciela i jego uczniów. Miler, doskonały dydaktyk, uważał iż tylko wspólna praca z uczniami uczy ich piękna przyrody, ale też wyrabia zamiłowanie i szacunek do pracy. Praca w ogrodzie była formą wyróżnienia. Tylko najlepsi uczniowie mogli zajmować się zwierzętami.

Zamojskie ZOO, położone w niedalekiej odległości od centrum miasta jest ogólnie dostępnym terenem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Zamościa. Aktualnie zajmuje powierzchnię 13,8 ha, z czego obszar przeznaczony dla zwiedzających to 9,5 ha. W obrębie tego terenu znajdują się ekspozycje: zoologiczna i botaniczna.

Część botaniczna została pogrupowana w działy: Alpinarium, Rośliny Użytkowe, Rośliny Azjatyckie, Rośliny Europejskie, Rośliny Amerykańskie. Zwiedzający poznając świat roślin zachwycają się pięknem kwiatów i podziwiają różnorodność ekologicznych przystosowań do środowiska.

Cześć zoologiczną stanowią zwierzęta rodzime i egzotyczne wraz z pawilonami i wybiegami dostosowanymi do ich wymagań życiowych. Obecnie hodowanych jest 938 zwierząt ze 169 gatunków. Odwiedzający ZOO mają możliwość spotkania „oko w oko” z przedstawicielami niemal wszystkich kontynentów, poznania ich zwyczajów i środowisk życia. Rocznie odwiedza nas około 100 tyś. osób. Częstymi gośćmi ogrodu są wycieczki szkolne i inne grupy zorganizowane, ale większość stanowią pojedynczy zwiedzający w towarzystwie małych dzieci.

Dzieci zobaczą tu przedstawicieli znanych gatunków, a także będą mogły pogłaskać kilka udomowionych zwierzątek.

 

Aktualny cennik biletów:

 • dzieci do ukończenia 3 roku życia - wstęp wolny
 • bilet ulgowy dla dzieci w wieku od 3-6 lat, uczniów, studentów w wieku do 26 lat oraz emerytów i rencistów, osoby niepełnosprawne oraz osoba towarzysząca osobie niepełnosprawnej. Bilety ulgowe przysługują osobom posiadającym ważną legitymację i Zamojską Kartę Seniora okazaną wraz z dowodem osobistym – 15zł
 • bilet normalny dla dorosłych - 20zł
 • zbiorowy bilet wstępu, od jednej osoby, w grupie co najmniej 15 osób - 15zł
 • bilet roczny  imienny normalny – 100zł
 • bilet roczny imienny ulgowy - 75zł
 • opiekunowie grup szkolnych- jeden opiekun na 15 uczniów - wstęp wolny
 • opiekunowie grup osób niepełnosprawnych - jeden opiekun na 5 osób niepełnosprawnych - wstęp wolny
 • przewodnicy grup zorganizowanych - wstęp wolny
 • nauczyciele uczestniczący w "lekcji w ZOO" - wstęp wolny
 • osoby legitymujące się aktualną Zamojską Kartą Turysty - wstęp wolny
 • opłata za wstęp do zoo w poniedziałki - 15 zł

 

Dane adresowe:
ul. Szczebrzeska 12
22-400 Zamość
tel.: tel: +4884 639 34 79 tel/fax: +4884 639 34 70
godziny.: listopad - luty 9 - 15 marzec, październik 9 - 16 kwiecień, wrzesień 9 - 18 maj - sierpień 9 - 19

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć