Warszawa

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał pozwala prześledzić rozwój sztuki wojennej od XVI wieku do połowy XX wieku poprzez ekspozycję broni i wyposażenia żołnierzy.

 

Na bazie Muzeum Barwy i Oręża Arsenał zostało utworzone muzeum, wzbogacone i rozszerzone o nowe powierzchnie ekspozycyjne poprzez rewaloryzację i adaptację obiektu Prochowni zlokalizowanej na Bastionie III, uporządkowanie i modernizację wnętrza Arsenału oraz realizację nowej przestrzeni ekspozycyjnej pod wałem fortecznym przy kurtynie między bastionem a Bramą Szczebrzeską.

 

W Pawilonie Wystawowym pod wałem zostały umieszczone między innymi zbiory broni eksponowanej przed realizacją projektu w plenerze w fosie i na słoniczole przed Bastionem III, co znacznie poprawiło warunki ekspozycji i przechowywania zbiorów. Natomiast umieszczenie funkcji pomocniczych muzeum takich jak: pracownie, magazyny, kasy, sale audiowizualne w obiektach Prochowni i obiekcie pod wałem pozwoliło na oczyszczenie wnętrza Arsenału z wtórnych podziałów i jego właściwą ekspozycję.


Realizacja projektu pozwoliła na unikalne w skali kraju zgromadzenie, zestawienie i opisanie różnych form sztuki fortecznej i militariów. Unikalność projektu polega także na jego powiązaniu z architekturą militarną i krajobrazem warownym twierdzy Zamość. Na bazie realizowanego projektu, wykorzystując istniejące zbiory, została utworzona wirtualna instytucja kultury. Wyjątkowość projektu wynika również z faktu, iż nie ma w Polsce drugiego takiego muzeum, w którym można byłoby prześledzić rozwój sztuki wojennej od XVI wieku do połowy XX wieku poprzez ekspozycję broni i wyposażenia żołnierzy.


Wszystkie obiekty, Muzeum Fortyfikacji i Broni Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu, przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Dane adresowe:
22-400 Zamość
ul. Zamkowa 2
tel.: tel. 84 638 64 94 ? 95 fax. 84 638-42-02

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć