Warszawa

Koronawirus: Jak chronić dzieci i szkoły przed wirusem? Wytyczne UNICEF, WHO i Czerwonego Krzyża

Koronawirus: Jak chronić dzieci i szkoły przed wirusem? Wytyczne UNICEF, WHO i Czerwonego Krzyża

UNICEF, WHO i Czerwony Krzyż opublikowały nowe wytyczne dotyczące ochrony dzieci i szkół przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

Wytyczne zawierają praktyczne wskazówki dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Obejmują także zalecenia dla władz krajowych i lokalnych, w jaki sposób dostosować i wdrożyć plany awaryjne dla placówek edukacyjnych.

 

W przypadku zamknięcia szkoły, wytyczne zawierają zalecenia mające na celu złagodzenie ewentualnego negatywnego wpływu na naukę i samopoczucie dzieci. Oznacza to, że należy wdrożyć plan zapewniający ciągłość edukacji. Można m.in. rozważyć możliwość nauki zdalnej przez platformy internetowe czy emisję treści edukacyjnych w radiu. Plany te powinny również obejmować niezbędne kroki w celu bezpiecznego ponownego otwarcia szkoły. UNICEF zaleca, aby czas spędzony w domu z powodu zamknięcia szkoły nie był czasem porzucenia nauki i przymusowych wakacji, a został wykorzystany na realizację programu szkolnego i nadrabiania ewentualnych zaległości w nauce.

 

Tam, gdzie szkoła pozostaje otwarta, należy zapewnić dostęp do informacji oraz ochronę dla dzieci i ich rodzin. Organizacjezalecają, aby:

  •     Zapewnić dzieciom informację o tym, jak chronić się przed wirusem;
  •     Promować dobre praktyki higieniczne i zapewnić materiały higieniczne;
  •     Sprzątać i dezynfekować budynki szkolne, zwłaszcza toalety oraz sanitariaty;
  •     Usprawnić wentylację i prawidłowy przepływ powietrza w szkołach.


Wytyczne trzech organizacji są właściwe nie tylko dla krajów, w których zostały potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Uczniowie, którzy dowiedzą się o metodach prewencji i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa, są bardziej świadomi i mogą przekazać informacje swojej rodzinie, przyjaciołom oraz społeczności lokalnej.

Przykładowo, zalecenia dotyczące ochrony uczniów i szkół wdrożone w Gwinei, Liberii i Sierra Leone podczas epidemii eboli w latach 2014-2016 pomogły w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

UNICEF zachęca szkoły, aby – niezależnie od tego, czy są otwarte czy zamknięte – zapewniły uczniom pełne wsparcie. Szkoły powinny dostarczyć informacji o dobrych praktykach higienicznych, ułatwić wsparcie psychologiczne, zwalczać dyskryminację i zachęcać uczniów do życzliwości oraz unikania stereotypów w rozmowach o wirusie.

Wytyczne zawierają także wskazówki dla rodziców, opiekunów, dzieci i uczniów. Należy:

  •     Monitorować stan zdrowia dzieci i nie posyłać ich do szkół, jeśli są chore;
  •     Zachęcać dzieci do zadawania pytań i wyrażania swoich obaw;
  •     Kichać i kaszleć zasłaniając usta chusteczką lub łokciem, aby uniknąć dotykania twarzy, oczu, ust i nosa.

 

Wytyczne UNICEF, WHO i Czerwonego Krzyża można znaleźć tutaj (w języku angielskim).

 

Przeczytaj również

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć