Łódź

Łódzki Ogród Botaniczny czeka na dzieci! Edukacja przyrodnicza na start!

Łódzki Ogród Botaniczny czeka na dzieci! Edukacja przyrodnicza na start!

Bardzo ważnym elementem w ofercie edukacyjnej są ścieżki dydaktyczne. Od 2001 roku na terenie Ogrodu powstało ich siedem:

  • Z chwastami za pan brat – ścieżka przybliżająca rośliny występujące pospolicie na polach, trawnikach, przydrożach i przychaciach, określane mianem chwastów.
  • Nasze drzewa liściaste – ścieżka prezentująca rodzime gatunki drzew liściastych.
  • Skały Ogrodu Botanicznego – ścieżka geologiczna ukazująca różnorodność skał i minerałów.
  • Czasoprzestrzeń przyrodnicza – ścieżka dydaktyczna opisująca budowę i zasady działania różnych typów zegarów słonecznych.
  • Rośliny aromatyczne – ścieżka dydaktyczna prezentująca wybrane rośliny aromatyczne, ich budowę, zastosowanie oraz ciekawostki z nimi związane.
  • Różnorodność rodzaju piwonia - ścieżka dydaktyczna zlokalizowana w dziale kolekcji roślin ozdobnych, poświęcona piwoniom, które są jednymi z pierwszych i najpiękniejszych roślin ozdobnych uprawianych przez człowieka.
  • Zabujaj się w bioróżnorodności - ścieżka dydaktyczna poświęcona różnorodności biologicznej województwa łódzkiego. Na terenie Ogrodu rozmieszczono 9 tzw. ławek dźwięku, które po rozbujaniu, dzięki specjalnemu mechanizmowi, podają ciekawe informacje o roślinach i zwierzętach naszego regionu.

Każda z wyżej wymienionych ścieżek opisana jest tablicami informacyjnymi umieszczonymi w terenie (zobacz przebieg ścieżek na planie Ogrodu).

 

Więcej na: https://www.botaniczny.lodz.pl/dzialalnosc/edukacja/edukacja-w-lodzkim-ogrodzie-botanicznym/

 

Materiały organizatora

 

Polecamy

Więcej z działu: Wiadomości lokalne

Warto zobaczyć