Łódź

Festiwal Kreatywności Młodych 2020

Festiwal Kreatywności Młodych 2020

Sprawdźcie najnowszy Festiwal Kreatywności Młodych!

 

„Festiwal Kreatywności Młodych” jest nowym wydarzeniem edukacyjno-animacyjnym stymulującym kreatywność i aktywizującym kulturalnie różne grupy wiekowe społeczności lokalnych młodych finalistów festiwali i konkursów z 4 obszarów (teatru, muzyki, tańca i plastyki). Głównym celem jest edukacja kulturalna (bezpośrednia młodych wykonawców oraz pośrednia realizowana przez nich w swoich środowiskach lokalnych). FKM jest nowym spojrzeniem na rolę młodych w środowisku oraz rolę instruktorów i animatorów jako źródła energii i bodźca pobudzającego do kreatywnego zmieniania świata i otoczenia.

 

„Kreatywność" to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa” (Mary Lou Cook) - myśl przewodnia naszego Projektu oddaje w pełni wszystkie jego elementy, którymi chcielibyśmy się kierować. Festiwal Kreatywności Młodych jest efektem podjętej przez nas próby nowego zdefiniowania zadania domu kultury w edukacji kulturalnej wielopokoleniowego środowiska. W sposób naturalny od lat mamy kontakt z najlepszymi młodymi twórcami i wykonawcami realizując tak mocno osadzone w lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim środowisku festiwale i konkursy jak m.in.: Festiwal Teatru Młodych Dziatwa, Festiwal Muzyczny dla dzieci i młodzieży Pięciolinia Marzeń, Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. H.Ryla Bałuckie Spotkania Recytatorów czy Wystawa rysunku i malarstwa Mój Teatr. Tym razem dokonujemy istotnej zmiany ich charakteru i nadajemy im nowy wymiar.

 

Z konkursów artystycznych przekształcone zostają dodatkowo w spotkania uzdolnionych artystycznie młodych wykonawców, których zapraszamy do nowej misji – przenoszenia bakcyla aktywnego uczestnictwa w kulturze na ich środowiska lokalne. Cykle dodatkowych działań podjętych podczas konkursów i festiwali wyposażą młodych wykonawców oraz ich instruktorów i edukatorów w kompetencje niezbędne do pobudzania kreatywności własnej i środowisk, z których się wywodzą oraz zainicjują szerzenie tego bakcyla w środowiskach, z których się wywodzą. Zaprosimy ich także do podejmowania działań z obszaru animacji i edukacji kulturalnej opartych na ich możliwościach i dokonaniach artystycznych, a te złożą się na Festiwal Kreatywności Młodych.

 

Realizując Festiwal Kreatywności Młodych chcemy poprzez 10 różnych obszarów artystycznej ekspresji pobudzić kreatywność i dotrzeć do wielopokoleniowych środowisk młodych wykonawców i twórców, także niepełnosprawnych oraz wywodzących się z innych środowisk narażonych na wykluczenie społeczne. W każdym z wydarzeń rozpoczniemy od własnego pomysłu indywidualnego uczestnika lub grupy, który zostanie zgłoszony do udziału w danym wydarzeniu z obszaru teatru, plastyki, muzyki, sztuki mówienia, tańca, nowych technologii - obszar swoich zainteresowań każdy indywidualny uczestnik lub zespół wybiera samodzielnie i świadomie. Udział w zaproponowanych przez nas warsztatach da młodemu uczestnikowi szanse poeksperymentowania w obszarze jego zainteresowań, będzie też elementem inspirującym do poszukiwań nowych rozwiązań.

 

Zależy nam na warsztatach grupowych aby wyzwoliły one chęć współpracy z innymi, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami. Damy możliwość zadawania pytań i bardzo liczymy, że będzie ich całe mnóstwo, na które odpowiadać będą zaproszeni przez nas eksperci z danych dziedzin sztuki. Chcemy aby podczas spotkań i warsztatów rozpocząć przełamywanie rutyny, aby znalazł się w każdej formie aktywności element zaskakujący i wymuszający na realizatorze, kreatywne spojrzenie na temat, który ma poruszyć młody człowiek. Wszystkie spotkania, dyskusje, warsztaty mają rozbudzić zmysły, mają spowodować radość i to zarówno z powodu, że wydarza się coś śmiesznego jak również z samego uczestniczenia w nich, mają zachęcić do poszukiwań i wyzwolić odwagę do podjęcia próby realizacji swojego pomysłu. Festiwal Kreatywności Młodych poruszał się będzie w czterech obszarach sztuk artystycznych: teatr, muzyka, plastyka i taniec.

 

W ramach Festiwalu Kreatywności Młodych 2020 odbędą się:

  • 41 Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych "Dziatwa" 2020
  • 30.Wystawa Rysunku i Malarstwa "Mój Teatr"
  • XX Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla
  • XII Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży „Pięciolinia Marzeń 

 

Więcej informacji na stronie Bałuckiego Ośrodka Kultury

 

 

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Wiadomości lokalne

Warto zobaczyć