Warszawa

Michał Rusinek

Michał Rusinek

Michał Rusinek - literaturoznawca, tłumacz, pisarz. Sekretarz Wisławy Szymborskiej.

 

W latach 1991-1996 studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2002 roku otrzymał stopień doktora na podstawie pracy "Między klasyczną retoryką a ponowoczesną retorycznością". Pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ.
 

Wybrane książki

Warto zobaczyć