Warszawa

Muzeum Przyrodnicze - Smołdzino

Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie w obecnej siedzibie istnieje od 1974 r. Prezentuje ono przyrodę najważniejszych ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego. Ekspozycję muzealną początkowo podzielono na cztery działy: PLAŻA, WYDMY, JEZIORA oraz LASY. Z czasem powstały kolejne: OCHRONA PRZYRODY i ARCHEOLOGIA. W ciągu istnienia muzeum było wielokrotnie modernizowane. Najważniejsze inwestycje w ostatnim okresie to instalacja nowoczesnych systemów do prezentacji fotogramów, a także przestronna diorama przedstawiająca siedlisko boru sosnowego wraz z typowymi dla niego gatunkami zwierząt. W Muzeum istnieje sala dydaktyczna z systemem audiowizualnym do prowadzenia zajęć kameralnych, prelekcji multimedialnych i projekcji filmów przyrodniczych.
Obiekt częściowo przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Wyprawa w świat ptactwa bałtyckiego i stałych zwierzęcych mieszkańców parku narodowego.

Opłata za wstęp: 4,00 zł; 2,00 zł
Dane adresowe:
Ul. Mostnika
tel.: tel.:811 73 39/wew.331
godziny.: Od 1 maja do 30 września codziennie w godz. 9.00 - 17.00 Od 1 października do 30 kwietnia od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć