Warszawa

Skansen w Tokarni

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Dzieci znajdą się w prawdziwej wsi z budynkami dla niej charakterystycznymi. Do obejrzenia mnóstwo ciekawych rzeźb.

Bilety w cenie 10 zł i 5 zł.
Dane adresowe:
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny
tel.: 41 315 41 71, 519 467 107 Kasa: 515 458 649
godziny.: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-17.00. Wejście ostatnich zwiedzających na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć