Warszawa

Park im. Józefa Piłsudskiego (Na Zdrowiu)

Park im. Józefa Piłsudskiego (Na Zdrowiu)

Park im. Józefa Piłsudskiego (potocznie Park na Zdrowiu, dawniej Park Ludowy) to zabytkowy, największy park w Łodzi. 


Powstał na terenach należących niegdyś do lasów miejskich. W okresie I wojny światowej powierzchnię lasu zredukowano z ok. 400 ha do 115 ha. Pierwsza koncepcja zagospodarowania tego terenu jako parku pochodziła z 1904 roku i należała do Teodora Chrząńskiego (twórcy parku Poniatowskiego i parku Sienkiewicza), nie została ona jednak nigdy zrealizowana. Plany zagospodarowania parku były wielokrotnie zmieniane przez kolejnych twórców.

Wstępne prace nad zagospodarowaniem parku rozpoczęto w latach 20. XX wieku. Obecnie park oraz przylegające do niego tereny określa się mianem kompleksu leśno-rekreacyjnego na Zdrowiu.

 

W jego skład oprócz parku wchodzą:

  • ogród botaniczny (największy w kraju),
  • ogród zoologiczny,
  • ogródek dendrologiczny,
  • lunapark,
  • tereny sportowe
  • rezerwat przyrody "Polesie Konstantynowskie".

 

W parku znajduje się 18 pojedynczych drzew – pomników przyrody. 

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć