Warszawa

Muzeum Sztuki - ms1

Muzeum Sztuki - ms1

Misją Muzeum jest kreowanie warunków umożliwiających współczesnemu odbiorcy komunikację z twórczością artystyczną minionych i obecnych pokoleń, a poprzez to rozbudzanie w nim umiejętności samodzielnego widzenia, rozumienia i odczuwania otaczającej go rzeczywistości.

 

Muzeum promuje sztukę jako istotny element społecznego życia zdolny czynić ludzką egzystencję pełniejszą i bardziej wartościową. Misyjny cel jest realizowany poprzez gromadzenie, konserwację i opracowywanie zbiorów, a także poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych oraz szeroko rozumianą działalność naukową, edukacyjną i popularyzatorską. Przez wzgląd na ścisły związek łączący historię Muzeum z historią awangardy, w jego działalności szczególny nacisk kładzie się na promocję progresywnych zjawisk artystycznych oraz na współpracę z ich twórcami.

 

Dane adresowe:
ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź
tel.: (00 48 42) 633 97 90 fax: (00 48 42) 632 99 41
godziny.: Godziny otwarcia: poniedziałek: nieczynne wtorek: 10.00 - 18.00 środa - niedziela: 11.00 - 19.00

Zobacz w pobliżu

Warto zobaczyć