Oferty dla dzieci » Zajęcia dodatkowe - Artystyczne

Bystrzak Ośrodek Twórczego rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

KIM JESTEŚMY?


Jesteśmy nowoczesną placówką edukacyjną. Działamy jako sieć już w 15 miastach! Korzystamy z 7-letnich doświadczeń w twórczej pracy pedagogicznej popartej licznymi sukcesami, czego efektem są setki zadowolonych rodziców i dzieci oraz ciągle rosnąca popularność naszych kursów. Teraz zapraszamy także na zajęcia we Wrocławiu.


CO NAS WYRÓŻNIA?


Na rynku edukacyjnym w naszym kraju istnieją firmy, które propagują techniki pamięciowe, sprawne notowanie i naukę czytania. Nasza wyjątkowość polega na stworzeniu przygodowo - podróżniczych kursów rozwoju intelektu. Dzieci uczestnicząc w  fabularyzowanej grze przygodowej rozwijają wiedzę o otaczającym świecie oraz poznają nowoczesne strategie przyswajania wiedzy.

 

MISJA:


NASZYM NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM JEST SPRAWIĆ, ABY DZIECI POLUBIŁY MYŚLENIE I NIE BAŁY SIĘ STAWAĆ NAWET PRZED NAJTRUDNIEJSZYMI WYZWANIAMI.

 

Nasze warsztaty są odpowiedzią na coraz większe wymagania współczesnego świata. Żyjemy w społeczeństwie nastawionym na intensywny rozwój. Potrzebujemy więc narzędzi, które pozwolą nam przyswajać wiedzę szybko i sprawnie.  To główna idea stworzenia dla dzieci programów rozwoju intelektu.
Na naszych zajęciach wyposażymy Twoje Dziecko w uniwersalne umiejętności przydatne w dalszej nauce i funkcjonowaniu w świecie przepełnionym informacjami:

 

- Uczymy czytać – dzieci młodsze

- Przyśpieszamy czytanie - dzieci starsze

- Wielozmysłowo wprowadzamy techniki pamięciowe, dzięki którym nauka szkolna nigdy nie będzie wyglądała tak samo.

- Do nauki wykorzystujemy mapy myśli i rysujemy piktogramy

 

Twoje Dziecko także:

- Poszerzy znacznie wiedzę o otaczającym je świecie

- Rozwinie umiejętność pracy w grupie

- Stanie się bardziej samodzielne i odważne w zadawaniu pytań

 

OPIS KURSÓW:

 

KOLOROWY ŚWIAT dla dzieci 3 letnich
Przez cały rok towarzyszymy dzieciom w bardzo burzliwym i szybko postępującym rozwoju. Zajęcia umożliwiają  doskonalenie kontaktów z rówieśnikami i pozwalają nabywać nowe umiejętności twórcze, plastyczne, społeczne. W trakcie kursu dzieci uczestniczą w wielozmysłowej nauce czytania w formie zabawy.

Jak wyglądają zajęcia?
Podczas bajkowych podróży i spotkań z niezwykłymi bohaterami, dzieci rozwijają wiedzę o otaczającym świecie i nabywają nowe umiejętności.
Dowiadują się m.in:
- kto mieszka w tęczy i wulkanie?
- jak rozpoznać Czarnoksiężnika?
- czy smoki są miłe?
- dlaczego morze jest słone?
- skąd wzięły się delfiny?

Korzyści, które osiągają dzieci:
- Oswajają sytuację pozostania w grupie bez rodziców
- Zapamiętują imiona kolegów, uczą się pracy w grupie
- Zawierają przyjaźnie, uczą się empatii w stosunku do rówieśników
- Trenują komunikację i rozwijają inteligencję emocjonalną
- Rozwijają sprawności intelektualne i umiejętności takie jak: klasyfikowanie, porównywanie, rozpoznawanie kształtów i kolorów, orientacja w przestrzeni
- Uczą się szukania rozwiązań
- W formie zabawy uczą się czytać
- Wyrażają ekspresję w procesach plastycznych.

 


NIEZWYKŁA PLANETA dla dzieci 4 - 5 letnich


Podczas zajęć wprowadzamy wielozmysłowo techniki pamięciowe, wykorzystujemy piktogramy, rysujemy mapy myśli. Poszerzamy także kreatywność i koncentrację u dzieci. Dzieci uczestniczą także w wielozmysłowej nauce czytania z wykorzystaniem  książeczek oraz tablic z wyrazami.

Jak wyglądają zajęcia?
Dzieci poprzez “wędrówkę” po Polsce poznają legendy i historię niezwykłych miejsc np.: wrocławska legenda o kluskowej bramie uwieńczona przygotowaniem klusek śląskich.
Rozbudzamy w dzieciach ciekawość otaczającego je świata poprzez eksperymenty i sztuczki magiczne. Podczas zajęć dzieci tworzą swoją własną księgę magii oraz uczą się szyfrowania tajemniczych wiadomości.
Korzyści, które osiągają dzieci:
- rozwijają wyobraźnię i myślenie twórcze, spostrzegawczość
- trenują komunikatywność w wypowiedziach oraz wyrażanie własnych poglądów
- opanowują techniki pamięciowe
- osiągają wzrost koncentracji oraz wytrwałość w dążeniu do celu
- współdziałanie w grupie,
- ćwiczą umiejętność rozwiązywania łamigłówek umysłowych,
- spontaniczność w twórczej ekspresji.

 

 

KRAINA PRZYGÓD -  dla dzieci 6 letnich


Uczymy dzieci ciekawości, dociekliwości,  a także tworzymy nawyk twórczego oswajania najbliższego otoczenia. Wspólnie ćwiczymy wyobraźnię i odwołujemy się do niej. 
Systematycznie rozszerzamy wiedzę dzieci o otaczającym świecie. Ośmielamy do zadawania pytań i zaspakajania ciekawości. Uczymy konstruktywnej współpracy i dobrej rywalizacji.

Jak wyglądają zajęcia?
Dzieci nabywają umiejętności wędrując po świecie. W trakcie wyprawy  zwiedzają różne kraje, niezwykłe miejsca. Poszerzają wiedzę na temat obyczajów i tradycji związanych z tymi krajami.
Rozwiązują zagadki np. : - dlaczego słońce wschodzi
- czy kwiaty wiedzą, która jest godzina
- jak wysoko jest niebo,
- dlaczego kaktusy są kolczaste 
- inne

Dzieci podróżują po pustyni, śnieżnej krainie, lecą w kosmos, odwiedzają krainę krasnoludów. Poprzez wprowadzane metody uczymy dzieci dostrzegania złożoności otaczającego świata. Stwarzamy takie warunki, aby dzieci nie miały oporów przed wyobrażaniem sobie zdarzeń, przygód, miejsc. Zwykłe przedmioty ożywają w naszych rękach a sprzęty codziennego użytku, znajdują dzięki nam całkiem nowe zastosowania.

Korzyści, które osiągają dzieci:
- wzmacniają pewność siebie i asertywność
- rozwijają kreatywność i wyobraźnię i spontaniczność
- wyostrzają koncentrację i spostrzegawczość,
- zyskują krytyczne i analityczne spojrzenie na rzeczywistość,
- trenują płynność w tworzeniu pomysłów,
- nabywają pozytywne nawyki związane ze współpracą w grupie,
- nabierają samodzielności w działaniu,
- rozwijają intelekt i pamięć,
- budują wiarę we własne możliwości.

 


WEHIKUŁ CZASU - dla dzieci 7- 8 letnich


Uczestnictwo w kursie to przede wszystkim dobra zabawa, a poza tym niepowtarzalna okazja do nieskrępowanego zadawania pytań, poszerzania wiedzy, uczenia się poprzez doświadczenia i zwiększenia potencjału swojego umysłu.

Jak wyglądają zajęcia?
Uczestnicy w czasie całorocznego kursu biorą udział w skonstruowanej grze przygodowej. Gra ta ma na celu odnalezienie tajemnej księgi skradzionej przez Mormentora. Uczestnicy rozwiązują zagadki naukowe, eksperymentują, zwiedzają nieznane i tajemnicze zakątki świata, poszerzają wiedzę z zakresu chemii, geografii, fizyki, biologii.

Korzyści, które osiągają dzieci:
- odkrywają swój potencjał, podnoszą samoocenę, rozwijają pozytywne myślenie,
- ćwiczą wyobraźnię i intelekt (zagadki umysłowe, techniki pamięciowe),
- zwiększają możliwości umysłu poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych,
- rozwijają koncentrację i pamięć,
- rozbudzają kreatywność, asertywność, autoprezentację,
- opracowują Indywidualny Styl Uczenia,
- likwidują stres szkolny,
- nabywają umiejętność wyrażania własnych potrzeb,
- uczą się konstruktywnego działania w grupie, empatii oraz radzenia sobie z krytyką,
- uczą się rozwiązywania i tworzenia łamigłówek umysłowych,
- usprawniają myślenie logiczne i twórcze.

          


DRUŻYNA WYNALAZCÓW - dla dzieci 9-10 lat


Łączymy wiedzę o otaczającym świecie z wiedzą naukową poprzez wprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.
Efektem uczestnictwa w kursie jest lepsze, bezstresowe przyswajanie wiedzy.

Jak wyglądają zajęcia?
W czasie rocznego kursu uczestnicy biorą udział w skonstruowanej grze przygodowej, która ma na celu zwiedzenie różnych zakątków naszej planety. Dzieci podróżują tajemniczym wehikułem, przenosząc się w czasie oraz w przestrzeni. Wyprawa ta pozwala na uruchomienie wyobraźni, spostrzegawczości, twórczej ekspresji, pozwala usprawnić myślenie logiczne i twórcze.

Korzyści, które osiągają dzieci:
- podnoszą sprawność zapamiętywania (techniki pamięciowe, Mapy Myśli)  - obniżają poziom stresu,
- opracowują Indywidualny Styl Uczenia,
- nabywają nową wiedzę o świecie (chemia, fizyka, geografia, biologia itd.),
- rozbudzają ciekawość poznawczą,
- uczą się konstruktywnego działania w grupie, empatii oraz radzenia sobie z krytyką,
- rozwijają pozytywne myślenie, wyobraźnię i intuicję,
- uczą się rozwiązywania i tworzenia łamigłówek umysłowych,
- zwiększają potencjał intelektualny,
- rozwijają kreatywność, asertywność, autoprezentację,
- zwiększają możliwości umysłu poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych,
- usprawniają myślenie twórcze i logiczne,
- odkrywają swój potencjał.

 

 

ODKRYWCY WIEDZY - dla dzieci 11-12 lat


Ta zaskakująca przygoda pozwala dzieciom rozwijać wyobraźnię, twórcze i logiczne myślenie, pomysłowość i spostrzegawczość.

Jak wyglądają zajęcia?
Uczestnicy nadal ćwiczą pamięć wykorzystując różne techniki, zdobywają wiedzę z zakresu chemii i fizyki poprzez eksperymenty i doświadczenia. W trakcie kursu uczymy się także produkować- kulki do kąpieli, mydło, kauczuk. Przez ćwiczenia autoprezentacyjne dzieci zmniejszają poziom stresu podczas wystąpień ustnych. Dzieci poprawiają swoje tempo czytania i tworzą efektywne notatki w postaci map pamięciowych. Uczestniczą także w krótkich projekcjach filmów z serii: “Żywioły Ziemi”.

Korzyści, które osiągają dzieci:

- uczą się określać cel,

- podnoszą sprawność zapamiętywania (techniki pamięciowe, Mapy Myśli) i myślenia,

- obniżają poziom stresu,

- opracowują Indywidualny Styl Uczenia,

- nabywają nową wiedzę o świecie (chemia, fizyka, geografia, biologia itd.),

- rozbudzają ciekawość poznawczą,

- uczą się konstruktywnego działania w grupie, empatii oraz radzenia sobie z krytyką,

- rozwijają pozytywne myślenie, wyobraźnię i intuicję,

- uczą się rozwiązywania i tworzenia łamigłówek umysłowych,

- zwiększają potencjał intelektualny,

- rozwijają kreatywność, asertywność, autoprezentację,

- zwiększają możliwości umysłu poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych,

- usprawniają myślenie twórcze i logiczne,
- odkrywają swój potencjał.

 

 

TWÓRCZE URODZINY


Urodziny w „BYSTRZAKU” to nie tylko zwyczajna impreza, ale także okazja do przeżycia przygody opartej na wybranej fabule, poznania związanych z nią ciekawostek np. o Indianach czy Czarownicach i magii, zaangażowania wyobraźni, myślenia i zmysłów w radosnej zabawie oraz ekspresji twórczej, ponieważ podczas urodzin zawsze wspólnie coś tworzymy, a potem zabieramy do domu. Sprawia to, że urodziny są oryginalne i niepowtarzalne.

DZIECI TO UWIELBIAJĄ!

FABUŁY TEMATYCZNE:
1. Indiańskie urodziny - wyprawa na dziki zachód.
2.Na statku pirackim - poszukiwanie skradzionego skarbu.
3.Bajkowe urodziny - przygoda księżniczek i rycerzy.
4.W krainie magii i czarów - zabawa w komnacie czarnoksiężnika.
5.Wieczór magów i czarownic z pokazem sztuczek magicznych.
6. Indyjska przygoda.
7. W krainie smoka- urodziny po chińsku.
8. Wyprawa na Dziki Zachód
9. Przygoda w krainie mumii i piramid czyli egipskie urodziny.
10. Fabuła dowolna zgodnie z zainteresowaniami Jubilata

Atrakcje podczas urodzin:

  • Pokaz eksperymentów naukowych
  • Sztuczki magiczne
  • Rekwizyty nawiązujące do fabuły
  • Rozwiązywanie zagadek
  • Gry i konkursy
  • Malowanie twarzy

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!
Pierwszy raz w przedszkolu

Pierwszy raz w przedszkolu

Niebawem zacznie się nowy rok szkolny, także dla maluchów. W artykule piszemy o tych, które właśnie zaczynają swoją przygodę z przedszkolem.  

Nowinki

Jak wybrać zajęcia pozalekcyjne?

Jak wybrać zajęcia pozalekcyjne?

Rok szkolny się zaczął. Trzeba ustalić nowy plan tygodnia, zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas. Szkoły, domy...  

Konkurs na Czasie

Podzielcie się z nami swoimi sposobami na "rodzicielskie problemy" i weźcie udział w naszym konkursie "Złote rady dla młodych rodziców"! Do wygrania zestaw herbatek ziołowych Herbi Baby by Premium...  

Temat na Czasie!

Jak wybrać biurko, plecak, śniadaniówkę?

Jak wybrać biurko, plecak, śniadaniówkę?

W Empiku znajdziesz wszystko, co uczeń mieć powinien...  

W domu z dzieckiem

Zobacz zdjęcia
Oglądaj, baw się i śmiej1 Świat Baśnioboru1 Uczucia Gucia1 Gry Nasza Księgarnia1 Książka dla malucha - Zielona Sowa1 Ekorodzice1 Książki dla dzieci1

Sonda – Czas Dzieci

Czego powinno być więcej na portalu ?
Rozrywki dla dzieci on line
Rozrywki dla rodziców on line
Konkursów z nagrodami dla dzieci
Konkursów z nagrodami dla mam
Konkursów z nagrodami dla tatusiów
Inspiracji plastycznych dla dzieci
Żadne z powyższych mnie nie interesują. Szukam tu informacji nie rozrywki.


Kraków | Warszawa | Wrocław | Śląsk | Łódź | Poznań | Lublin | Trójmiasto | Bydgoszcz | Rzeszów | Szczecin

© Copyright by Czas Dzieci - Portal informacyjno-rozrywkowy 2006-2019