Wrocław

Oferty dla dzieci » Zajęcia dodatkowe - Artystyczne

Bystrzak Ośrodek Twórczego rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

  • ul. Św. Mikołaja 53, 50-127 Wrocław
  • tel. 883 662 705
  • Strona WWW »

KIM JESTEŚMY?


Jesteśmy nowoczesną placówką edukacyjną. Działamy jako sieć już w 15 miastach! Korzystamy z 7-letnich doświadczeń w twórczej pracy pedagogicznej popartej licznymi sukcesami, czego efektem są setki zadowolonych rodziców i dzieci oraz ciągle rosnąca popularność naszych kursów. Teraz zapraszamy także na zajęcia we Wrocławiu.


CO NAS WYRÓŻNIA?


Na rynku edukacyjnym w naszym kraju istnieją firmy, które propagują techniki pamięciowe, sprawne notowanie i naukę czytania. Nasza wyjątkowość polega na stworzeniu przygodowo - podróżniczych kursów rozwoju intelektu. Dzieci uczestnicząc w  fabularyzowanej grze przygodowej rozwijają wiedzę o otaczającym świecie oraz poznają nowoczesne strategie przyswajania wiedzy.

 

MISJA:


NASZYM NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM JEST SPRAWIĆ, ABY DZIECI POLUBIŁY MYŚLENIE I NIE BAŁY SIĘ STAWAĆ NAWET PRZED NAJTRUDNIEJSZYMI WYZWANIAMI.

 

Nasze warsztaty są odpowiedzią na coraz większe wymagania współczesnego świata. Żyjemy w społeczeństwie nastawionym na intensywny rozwój. Potrzebujemy więc narzędzi, które pozwolą nam przyswajać wiedzę szybko i sprawnie.  To główna idea stworzenia dla dzieci programów rozwoju intelektu.
Na naszych zajęciach wyposażymy Twoje Dziecko w uniwersalne umiejętności przydatne w dalszej nauce i funkcjonowaniu w świecie przepełnionym informacjami:

 

- Uczymy czytać – dzieci młodsze

- Przyśpieszamy czytanie - dzieci starsze

- Wielozmysłowo wprowadzamy techniki pamięciowe, dzięki którym nauka szkolna nigdy nie będzie wyglądała tak samo.

- Do nauki wykorzystujemy mapy myśli i rysujemy piktogramy

 

Twoje Dziecko także:

- Poszerzy znacznie wiedzę o otaczającym je świecie

- Rozwinie umiejętność pracy w grupie

- Stanie się bardziej samodzielne i odważne w zadawaniu pytań

 

OPIS KURSÓW:

 

KOLOROWY ŚWIAT dla dzieci 3 letnich
Przez cały rok towarzyszymy dzieciom w bardzo burzliwym i szybko postępującym rozwoju. Zajęcia umożliwiają  doskonalenie kontaktów z rówieśnikami i pozwalają nabywać nowe umiejętności twórcze, plastyczne, społeczne. W trakcie kursu dzieci uczestniczą w wielozmysłowej nauce czytania w formie zabawy.

Jak wyglądają zajęcia?
Podczas bajkowych podróży i spotkań z niezwykłymi bohaterami, dzieci rozwijają wiedzę o otaczającym świecie i nabywają nowe umiejętności.
Dowiadują się m.in:
- kto mieszka w tęczy i wulkanie?
- jak rozpoznać Czarnoksiężnika?
- czy smoki są miłe?
- dlaczego morze jest słone?
- skąd wzięły się delfiny?

Korzyści, które osiągają dzieci:
- Oswajają sytuację pozostania w grupie bez rodziców
- Zapamiętują imiona kolegów, uczą się pracy w grupie
- Zawierają przyjaźnie, uczą się empatii w stosunku do rówieśników
- Trenują komunikację i rozwijają inteligencję emocjonalną
- Rozwijają sprawności intelektualne i umiejętności takie jak: klasyfikowanie, porównywanie, rozpoznawanie kształtów i kolorów, orientacja w przestrzeni
- Uczą się szukania rozwiązań
- W formie zabawy uczą się czytać
- Wyrażają ekspresję w procesach plastycznych.

 


NIEZWYKŁA PLANETA dla dzieci 4 - 5 letnich


Podczas zajęć wprowadzamy wielozmysłowo techniki pamięciowe, wykorzystujemy piktogramy, rysujemy mapy myśli. Poszerzamy także kreatywność i koncentrację u dzieci. Dzieci uczestniczą także w wielozmysłowej nauce czytania z wykorzystaniem  książeczek oraz tablic z wyrazami.

Jak wyglądają zajęcia?
Dzieci poprzez “wędrówkę” po Polsce poznają legendy i historię niezwykłych miejsc np.: wrocławska legenda o kluskowej bramie uwieńczona przygotowaniem klusek śląskich.
Rozbudzamy w dzieciach ciekawość otaczającego je świata poprzez eksperymenty i sztuczki magiczne. Podczas zajęć dzieci tworzą swoją własną księgę magii oraz uczą się szyfrowania tajemniczych wiadomości.
Korzyści, które osiągają dzieci:
- rozwijają wyobraźnię i myślenie twórcze, spostrzegawczość
- trenują komunikatywność w wypowiedziach oraz wyrażanie własnych poglądów
- opanowują techniki pamięciowe
- osiągają wzrost koncentracji oraz wytrwałość w dążeniu do celu
- współdziałanie w grupie,
- ćwiczą umiejętność rozwiązywania łamigłówek umysłowych,
- spontaniczność w twórczej ekspresji.

 

 

KRAINA PRZYGÓD -  dla dzieci 6 letnich


Uczymy dzieci ciekawości, dociekliwości,  a także tworzymy nawyk twórczego oswajania najbliższego otoczenia. Wspólnie ćwiczymy wyobraźnię i odwołujemy się do niej. 
Systematycznie rozszerzamy wiedzę dzieci o otaczającym świecie. Ośmielamy do zadawania pytań i zaspakajania ciekawości. Uczymy konstruktywnej współpracy i dobrej rywalizacji.

Jak wyglądają zajęcia?
Dzieci nabywają umiejętności wędrując po świecie. W trakcie wyprawy  zwiedzają różne kraje, niezwykłe miejsca. Poszerzają wiedzę na temat obyczajów i tradycji związanych z tymi krajami.
Rozwiązują zagadki np. : - dlaczego słońce wschodzi
- czy kwiaty wiedzą, która jest godzina
- jak wysoko jest niebo,
- dlaczego kaktusy są kolczaste 
- inne

Dzieci podróżują po pustyni, śnieżnej krainie, lecą w kosmos, odwiedzają krainę krasnoludów. Poprzez wprowadzane metody uczymy dzieci dostrzegania złożoności otaczającego świata. Stwarzamy takie warunki, aby dzieci nie miały oporów przed wyobrażaniem sobie zdarzeń, przygód, miejsc. Zwykłe przedmioty ożywają w naszych rękach a sprzęty codziennego użytku, znajdują dzięki nam całkiem nowe zastosowania.

Korzyści, które osiągają dzieci:
- wzmacniają pewność siebie i asertywność
- rozwijają kreatywność i wyobraźnię i spontaniczność
- wyostrzają koncentrację i spostrzegawczość,
- zyskują krytyczne i analityczne spojrzenie na rzeczywistość,
- trenują płynność w tworzeniu pomysłów,
- nabywają pozytywne nawyki związane ze współpracą w grupie,
- nabierają samodzielności w działaniu,
- rozwijają intelekt i pamięć,
- budują wiarę we własne możliwości.

 


WEHIKUŁ CZASU - dla dzieci 7- 8 letnich


Uczestnictwo w kursie to przede wszystkim dobra zabawa, a poza tym niepowtarzalna okazja do nieskrępowanego zadawania pytań, poszerzania wiedzy, uczenia się poprzez doświadczenia i zwiększenia potencjału swojego umysłu.

Jak wyglądają zajęcia?
Uczestnicy w czasie całorocznego kursu biorą udział w skonstruowanej grze przygodowej. Gra ta ma na celu odnalezienie tajemnej księgi skradzionej przez Mormentora. Uczestnicy rozwiązują zagadki naukowe, eksperymentują, zwiedzają nieznane i tajemnicze zakątki świata, poszerzają wiedzę z zakresu chemii, geografii, fizyki, biologii.

Korzyści, które osiągają dzieci:
- odkrywają swój potencjał, podnoszą samoocenę, rozwijają pozytywne myślenie,
- ćwiczą wyobraźnię i intelekt (zagadki umysłowe, techniki pamięciowe),
- zwiększają możliwości umysłu poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych,
- rozwijają koncentrację i pamięć,
- rozbudzają kreatywność, asertywność, autoprezentację,
- opracowują Indywidualny Styl Uczenia,
- likwidują stres szkolny,
- nabywają umiejętność wyrażania własnych potrzeb,
- uczą się konstruktywnego działania w grupie, empatii oraz radzenia sobie z krytyką,
- uczą się rozwiązywania i tworzenia łamigłówek umysłowych,
- usprawniają myślenie logiczne i twórcze.

          


DRUŻYNA WYNALAZCÓW - dla dzieci 9-10 lat


Łączymy wiedzę o otaczającym świecie z wiedzą naukową poprzez wprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.
Efektem uczestnictwa w kursie jest lepsze, bezstresowe przyswajanie wiedzy.

Jak wyglądają zajęcia?
W czasie rocznego kursu uczestnicy biorą udział w skonstruowanej grze przygodowej, która ma na celu zwiedzenie różnych zakątków naszej planety. Dzieci podróżują tajemniczym wehikułem, przenosząc się w czasie oraz w przestrzeni. Wyprawa ta pozwala na uruchomienie wyobraźni, spostrzegawczości, twórczej ekspresji, pozwala usprawnić myślenie logiczne i twórcze.

Korzyści, które osiągają dzieci:
- podnoszą sprawność zapamiętywania (techniki pamięciowe, Mapy Myśli)  - obniżają poziom stresu,
- opracowują Indywidualny Styl Uczenia,
- nabywają nową wiedzę o świecie (chemia, fizyka, geografia, biologia itd.),
- rozbudzają ciekawość poznawczą,
- uczą się konstruktywnego działania w grupie, empatii oraz radzenia sobie z krytyką,
- rozwijają pozytywne myślenie, wyobraźnię i intuicję,
- uczą się rozwiązywania i tworzenia łamigłówek umysłowych,
- zwiększają potencjał intelektualny,
- rozwijają kreatywność, asertywność, autoprezentację,
- zwiększają możliwości umysłu poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych,
- usprawniają myślenie twórcze i logiczne,
- odkrywają swój potencjał.

 

 

ODKRYWCY WIEDZY - dla dzieci 11-12 lat


Ta zaskakująca przygoda pozwala dzieciom rozwijać wyobraźnię, twórcze i logiczne myślenie, pomysłowość i spostrzegawczość.

Jak wyglądają zajęcia?
Uczestnicy nadal ćwiczą pamięć wykorzystując różne techniki, zdobywają wiedzę z zakresu chemii i fizyki poprzez eksperymenty i doświadczenia. W trakcie kursu uczymy się także produkować- kulki do kąpieli, mydło, kauczuk. Przez ćwiczenia autoprezentacyjne dzieci zmniejszają poziom stresu podczas wystąpień ustnych. Dzieci poprawiają swoje tempo czytania i tworzą efektywne notatki w postaci map pamięciowych. Uczestniczą także w krótkich projekcjach filmów z serii: “Żywioły Ziemi”.

Korzyści, które osiągają dzieci:

- uczą się określać cel,

- podnoszą sprawność zapamiętywania (techniki pamięciowe, Mapy Myśli) i myślenia,

- obniżają poziom stresu,

- opracowują Indywidualny Styl Uczenia,

- nabywają nową wiedzę o świecie (chemia, fizyka, geografia, biologia itd.),

- rozbudzają ciekawość poznawczą,

- uczą się konstruktywnego działania w grupie, empatii oraz radzenia sobie z krytyką,

- rozwijają pozytywne myślenie, wyobraźnię i intuicję,

- uczą się rozwiązywania i tworzenia łamigłówek umysłowych,

- zwiększają potencjał intelektualny,

- rozwijają kreatywność, asertywność, autoprezentację,

- zwiększają możliwości umysłu poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych,

- usprawniają myślenie twórcze i logiczne,
- odkrywają swój potencjał.

 

 

TWÓRCZE URODZINY


Urodziny w „BYSTRZAKU” to nie tylko zwyczajna impreza, ale także okazja do przeżycia przygody opartej na wybranej fabule, poznania związanych z nią ciekawostek np. o Indianach czy Czarownicach i magii, zaangażowania wyobraźni, myślenia i zmysłów w radosnej zabawie oraz ekspresji twórczej, ponieważ podczas urodzin zawsze wspólnie coś tworzymy, a potem zabieramy do domu. Sprawia to, że urodziny są oryginalne i niepowtarzalne.

DZIECI TO UWIELBIAJĄ!

FABUŁY TEMATYCZNE:
1. Indiańskie urodziny - wyprawa na dziki zachód.
2.Na statku pirackim - poszukiwanie skradzionego skarbu.
3.Bajkowe urodziny - przygoda księżniczek i rycerzy.
4.W krainie magii i czarów - zabawa w komnacie czarnoksiężnika.
5.Wieczór magów i czarownic z pokazem sztuczek magicznych.
6. Indyjska przygoda.
7. W krainie smoka- urodziny po chińsku.
8. Wyprawa na Dziki Zachód
9. Przygoda w krainie mumii i piramid czyli egipskie urodziny.
10. Fabuła dowolna zgodnie z zainteresowaniami Jubilata

Atrakcje podczas urodzin:

  • Pokaz eksperymentów naukowych
  • Sztuczki magiczne
  • Rekwizyty nawiązujące do fabuły
  • Rozwiązywanie zagadek
  • Gry i konkursy
  • Malowanie twarzy
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć