Warszawa

Konkurs "40 Pokoleń"
Warszawa Konkurs

Konkurs "40 Pokoleń"

od 18 sierpnia do 19 sierpnia 2018
Wpis archiwalny

Tylko do 7 września 2018 roku można przesyłać swoje teksty do konkursuliteracko-edukacyjnego „40 Pokoleń” organizowanego przez Muzeum Historii Polski. Celem konkursu jest przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną wydane w formie  książkowej. Pula nagród wynosi aż 21 tys. złotych.

 

Zadaniem konkursowym jest napisanie i zgłoszenie niebeletrystycznych tekstów rozwijających trzy następujące zagadnienia:

  1. Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych, czym zajmuje się historyk?
  2. Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki zmian terytorium.
  3. Kto ty jesteś? – język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.

 

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace, po jednej z każdego tematu.

Tytuł konkursu „40 Pokoleń” nawiązuje do faktu, że na 1000-letnie dzieje Polski złożyło się życie tylu właśnie generacji. Teksty, które trafią do dzieci w wieku 6–9 lat, przygotują je do poznawania dziejów naszego kraju. Co było nośnikiem pamięci, przed komputerami? Jakie adresy były na listach wysyłanych do Polski 80 czy 800 lat temu? Na te i podobne zagadnienia dzieci powinny znaleźć odpowiedzi w nadsyłanych publikacjach.

 

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Spośród zgłoszeń zostanie wybrany 1 zwycięzca w każdym z trzech obszarów tematycznych.

 

Termin nadsyłania prac upływa 7 września 2018 roku.Ogłoszenie wyników nastąpi do 3 grudnia 2018 roku.

 

Wydruk w jednym egzemplarzu wraz z jego wersją elektroniczną na nośniku (w formacie edytowalnym: doc, docx, rtf lub odt) oraz Kartę Zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

 

Muzeum Historii Polski

ul. Mokotowska 33/35

00-560 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „40 Pokoleń”

 

Szczegółowe informacje (regulamin, kwestionariusz zgłoszenia do konkursu): www.muzhp.pl.

 

Organizator: Muzeum Historii Polski.

 

Patronat: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

 

Patroni medialni: Polskie Radio, TVP Kultura, Polska Agencja Prasowa, portal dzieje.pl, portal historia.org.pl.

Organizator:

Muzeum Historii Polski

ul. Mokotowska 33/35
00-560 Warszawa
tel.: 22 211 90 02

Wydarzenia w Warszawie

Warto zobaczyć