Warszawa

Debata online "Zagończyk w zarękawkach. Henryk Gruber Wspomnienia i uwagi"

Muzeum Historii Polski oraz PKO Bank Polski zapraszają na debatę online wokół wydanej właśnie książki Henryka Grubera

 


Dziś mało kto wie, kim był Henryk Gruber. Natomiast mało kto w Polsce nie wie, czym jest PKO lub Pekao S.A. Gruber wypromował marki, które zna kilka pokoleń, sam pozostał w ich cieniu. O tym, kim był Henryk Gruber oraz o jego roli i działalności na różnych polach mówić będą uczestnicy środowej debaty: dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne), dr Wojciech Stanisławski (Muzeum Historii Polski). Rozmowę poprowadzi Robert Kostro (dyrektor Muzeum Historii Polski). Debata została zorganizowana z okazji wydania reedycji wspomnień Henryka Grubera.

 

„Wspomnienia i uwagi” to obejmująca półwiecze 1892–1942, zajmująco napisana dwutomowa autobiografia. Jest nie tylko świadectwem niepospolitych losów autora, przynosi też ciekawą narrację o odbudowie państwa, w której Gruber brał czynny udział. Opowieść jednego z bohaterów życia gospodarczego Niepodległej i jego utalentowanego kronikarza ukazuje się pół wieku od pierwodruku wydanego w emigracyjnej oficynie – w opracowaniu Włodzimierza Sulei, znakomitego znawcy epoki.

 

Książka, wydana nakładem Muzeum Historii Polski, ukazała się w ramach serii „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki”, która jest inicjatywą edytorską MHP prezentującą teksty będące świadectwami czołowych postaci życia politycznego II RP, ale także mniej znanych polityków, działaczy społecznych czy intelektualistów i przedstawiającą drogę do niepodległości i początki funkcjonowania odrodzonego państwa. Dotychczas opublikowano teksty wspomnieniowe, które wyszły spod pióra m.in. Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Wojciechowskiego, Adama Pragiera, Władysława Konopczyńskiego i Henryka Grubera, a także antologię wspomnień kobiet-uczestniczek ruchu niepodległościowego.

 

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Wiadomości lokalne

Warto zobaczyć