Warszawa

Darmowe muzea - kiedy?

Darmowe muzea - kiedy?

Jak na pewno wiecie, muzea już dawno przestały być miejscami niedostępnymi, w których z ciszą i powagą należy oglądać eksponaty.


Teraz muzea można swobodnie eksplorować, a każde z nich oferuje bogatą ofertę dla rodzin czy wiele propozycji lekcji muzealnych.

 

Zobaczcie, w które dni warto wybrać do muzeów tak, by ubogacanie kulturalne nie wpływało na zubożenie portfela ;)

 

1/8
1/8

PONIEDZIAŁEK

 

 • Stacja Muzeum - czynne codziennie

  Stacja Muzeum gromadzi zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce. [cyt. https://www.stacjamuzeum.pl/pl.o_stacji_muzeum.html]

  ul. Towarowa 3

  00-811 Warszawa


  strona www
  Oferta dla dzieci
2/8
2/8

WTOREK

 

 • Muzeum Narodowe - nieczynne w poniedziałki

  Dziś zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie liczą ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności, i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo. [cyt. http://www.mnw.art.pl/o-muzeum/]

  Al. Jerozolimskie 3
  00-495 Warszawa

  strona www
  Oferta dla rodzin

   
 • Muzeum Karykatury - nieczynne w poniedziałki

  Początkowo skromny zbiór rysunków zgromadzonych w Muzeum wynosił około 2500 obiektów, a obecnie rozrósł się on do kolekcji ponad 20-tysięcznej. Uwzględniając zaś depozyty stałe liczy on ponad 25 tysięcy rysunków, a także obiekty z zakresu malarstwa i rzeźby. [cyt. http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=78]

  ul. Kozia 11
  00-070 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci
   
 • Muzeum Nurkowania - otwarte jedynie we wtorki

  Historia nurkowania w Polsce to fascynująca, ale niezbyt znana część historii Polski. Mamy tu już ponad 900 eksponatów. Pokazujemy zarówno sprzęt nurków klasycznych z XIX i XX w. jak i wczesny sprzęt płetwonurków, który pojawił się w połowie XX wieku. Mamy sprzęt produkowany samodzielnie na podstawie rysunków i wzorców sprzętu zachodniego. Nasz najstarszy eksponat pochodzi z 1895 r. [cyt. https://www.muzeumnurkowania.pl/o-nas/]

  ul. Grzybowska 88
  00-840 Warszawa

  strona www

   
 • Muzem Marii Skłodowskiej-Curie - nieczynne w poniedziałki

  Muzeum gromadzi pamiątki rodzinne dotyczące zarówno Marii, jak i całej rodziny. M.in. korespondencję, dokumenty, rzeczy osobiste, meble, zdjęcia. Muzeum prowadzi również warsztaty, pokazy i wykłady chemiczne.

  ul. Freta 16
  00-227 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci
3/8
3/8

ŚRODA

 

 • Zamek Królewski - Muzeum - nieczynne w poniedziałki

  Zamek Królewski w Warszawie, pozostając – obok Wawelu – symbolem suwerenności państwowej, pełni dzisiaj przede wszystkim rolę muzeum, które obok stałej ekspozycji typowej dla muzeum rezydencjalnego, prezentuje także liczne wystawy czasowe. [cyt. https://www.zamek-krolewski.pl/historia/historia/zamek-krolewski-po-1939-roku-zniszczenie-i-odbudowa]

  plac Zamkowy 4
  00-277 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci

   
 • Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie - nieczynne w poniedziałki

  Do zakresu działania Muzeum jako placówki o rozbudowanym programie naukowym, wystawienniczym, edukacyjnym, wydawniczym, artystycznym i oddziaływaniu promocyjnym w skali międzynarodowej należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie obiektów muzealnych należących do bezpośredniego dziedzictwa Chopinowskiego oraz pozyskiwanie i upowszechnianie współczesnych przejawów działalności twórczej, które związane są z dziełami, osoba? i epoka? Fryderyka Chopina. [cyt. https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/misja] 

  Zamek Ostrogskich (Pałac Gnińskich)
  ul. Okólnik 1
  00-368 Warszawa

  strona www
  Oferta dla rodzin
4/8
4/8

CZWARTEK

 

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - nieczynne w poniedziałki

  W Zamku Ujazdowskim odbywa się  blisko 1500 wydarzeń rocznie. Wychodzi  tutaj także internetowy kwartalnik „Obieg”, od czerwca 2016 w nowej  formule. U–jazdowski w większym zakresie udostępnia też teraz gromadzone od początku swojego istnienia materiały archiwalne dotyczące historii instytucji i dokumentujące sztukę współczesną w Polsce. [cyt. https://u-jazdowski.pl/o-nas]

  Jazdów 2
  00–467 Warszawa

  strona www
  Oferta dla rodzin
   
 • Muzeum Etnograficzne - nieczynne w poniedziałki

  Państwowe Muzeum Etnograficzne to przestrzeń, w której dorobek kultury światowej spotyka się z indywidualną wrażliwością, stając się inspiracją do odkrywania piękna tkwiącego w różnorodności.

  W nowocześnie urządzonych wnętrzach prezentujemy wystawy stałe i czasowe o interdyscyplinarnym charakterze i zróżnicowanej tematyce. Autonomiczną strukturą naszej instytucji jest poświęcone najmłodszym Muzeum dla Dzieci, w którym można wszystkiego dotknąć. W muzeum działa również biblioteka oraz skłaniające do refleksji kino Antropos z niekonwencyjnym repertuarem. [cyt. http://ethnomuseum.pl/o-nas/]

  ul. Kredytowa 1
  00-056 Warszawa


  strona www
  Muzeum dla Dzieci
   
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - nieczynne we wtorki

  Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. 
  Chronić pamięć i kształtować przyszłość to misja Muzeum POLIN, którą realizujemy poprzez obszerny program edukacyjny. Zapraszamy do korzystania z zajęć skierowanych do rodzin z dziećmi, szkół i przedszkoli (uczniów i nauczycieli), studentów i dorosłych. Nasze zajęcia oraz sam budynek muzeum są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. [cyt. https://www.polin.pl/pl/edukacja]

  Anielewicza 6
  00-157 Warszawa

  strona www
  Oferta dla rodzin
  Jak zwiedzać POLIN z dziećmi? - przewodnik

   
 • Muzeum Warszawy - nieczynne w poniedziałki

  Muzeum zbiera, bada i udostępnia rzeczy warszawskie. Nowa wystawa główna wychodzi od historii pojedynczych przedmiotów, by opowiadać o wydarzeniach i ludziach, którzy zadecydowali o kształcie i charakterze współczesnej Warszawy. [cyt. https://muzeumwarszawy.pl/wizyta/]

  Rynek Starego Miasta 28–42
  00–272 Warszawa

  strona www
  Oferta edukacyjna

   
 • Muzeum Warszawskiej Pragi (oddział Muzeum Warszawy) - nieczynne w poniedziałki

  Współtworzone przez mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, angażujące lokalne środowisko, wychodzące z działaniami poza swoje mury – takie jest Muzeum Warszawskiej Pragi. [cyt. https://muzeumpragi.pl/]

  ul. Targowa 50/52
  03–733 Warszawa

  strona www
  Wyszukiwarka wydarzeń
  Muzeum dla maluchów
  Praga sensorycznie
   
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - godziny otwarcia

  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opiekuje się świadectwami pamięci o królu Janie III i istniejącym od 1805 r. muzeum Stanisława Kostki Potockiego. Udostępniając je publiczności, nowocześnie edukuje o czasach obu patronów i kultywuje wartości tradycji staropolskiej. Kształtuje postawy obywatelskiej i patriotycznej odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe kulturowe i przyrodnicze. [cyt. https://www.wilanow-palac.pl/misja_muzeum_palacu_krola_jana_iii_w_wilanowie.html]

  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
  02-958 Warszawa

  strona www
  Oferta dla rodzin

   
 • ZACHĘTA – Narodowa Galeria Sztuki - nieczynna w poniedziałki

  To instytucja, której misją jest popularyzacja sztuki współczesnej jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Miejsce, gdzie prezentowane są najciekawsze zjawiska w sztuce XX i XXI wieku. [cyt. https://zacheta.art.pl/pl/o-nas]

  pl. Małachowskiego 3
  00-916 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci
   
 • Fotoplastikon Warszawski - nieczynne w poniedziałki i wtorki

  Fotoplastikon to nie tylko niezwykła galeria zdjęć trójwymiarowych; to także scena dla kameralnych koncertów, częsty punkt gier miejskich, miejsce warsztatów, lekcji muzealnych, wykładów i konferencji, a także oryginalna sceneria dla filmów, programów i reportaży o starej Warszawie. [cyt. https://fotoplastikonwarszawski.pl]

  Al. Jerozolimskie 51 
  Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci
   
 • Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości) - nieczynne w poniedziałki i wtorki

  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Zlokalizowane na terenie twierdzy zbudowanej w latach 1832-1836 na wzgórzu żoliborskim z rozkazu cara Mikołaja I po stłumieniu powstania listopadowego. [cyt. http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/]

  ul. Skazańców 25
  01-532 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci w Muzeum Niepodległości

   
 • Muzeum Drukarstwa (oddział Muzeum Warszawy) - nieczynne w poniedziałki

  Miejsce magiczne dla wszystkich miłośników książek. Muzeum Drukarstwa w swoich zbiorach ma zabytki sztuki drukarskiej, edytorskiej, graficznej i introligatorskiej oraz maszyny i przyrządy używane przez dawnych drukarzy. Zabytkowa oficyna drukarska umożliwia poznanie technik od dawna już niestosowanych w drukarstwie. [cyt. http://muzeumdrukarstwa.muzeumwarszawy.pl/]

  Ząbkowska 23/25
  03-736 Warszawa

  strona www
  Wyszukiwarka wydarzeń
   
 • Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej (oddział Muzeum Warszawy) - nieczynne w niedziele

  Muzeum Farmacji nosi imię mgr farm. Antoniny Leśniewskiej, założycielki pierwszej apteki na świecie zatrudniającej wyłącznie kobiety. W zrekonstruowanym wnętrzu apteki z dwudziestolecia międzywojennego obejrzymy kolekcję, między innymi: naczyń aptecznych, utensyliów, opakowań leków. [cyt. http://muzeumfarmacji.muzeumwarszawy.pl/dzialalnosc/lekcje-muzealne/]

  ul. Piwna 31/33
  00-265 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci
5/8
5/8

PIĄTEK

 

 • Muzeum Łazienki Królewskie - nieczynne w poniedziałki

  Muzeum Łazienki Królewskie, nazywane "najszczęśliwszym miejscem w Warszawie", to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody.
  Można tu odpocząć, obserwując przyrodę, oraz pogłębić znajomość oświeceniowych idei, odwiedzając perły europejskiej architektury. [cyt. https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/poznaj-lazienki]

  Agrykola 1
  00-460 Warszawa

  strona www
  Oferta dla rodzin
  Kalendarz wydarzeń
6/8
6/8

SOBOTA

 

 • Muzeum Sportu i Turystyki - nieczynne w poniedziałki

  Muzeum ma w swoim dorobku ponad sto pięćdziesiąt wystaw czasowych, prezentowanych we własnej siedzibie oraz w innych muzeach w kraju i za granicą. Oprócz działalności wystawienniczej muzeum prowadzi szeroką działalność edukacyjną (lekcje muzealne, cykle edukacyjne, konkursy) skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. [cyt. https://www.muzeumsportu.waw.pl/muzeum/o-muzeum/historia]

  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 
  01-531 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci
7/8
7/8

NIEDZIELA

 

 • Muzeum Literatury (poza ostatnią niedzielą miesiąca) - nieczynne w soboty

  Celem i zadaniem Muzeum Literatury jest wszechstronne zainteresowanie się i otoczenie opieką spuścizn i pamiątek związanych z literaturą polską, jej twórcami, a także szeroko pojętym życiem literackim w Polsce w sensie terytorialnym i historycznym. Jest nim również upowszechnianie w szerokim zakresie wiedzy o poszczególnych pisarzach, życiu literackim i literaturze polskiej od początków jej istnienia po dzień dzisiejszy. Wystawy muzealne adresowane są do młodzieży szkolnej, miłośników literatury i miłośników twórczości poszczególnych pisarzy. [cyt. http://muzeumliteratury.pl/o-muzeum/]

  Rynek Starego Miasta 20
  00-272 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci
   
 • Muzeum Ziemi PAN - nieczynne w soboty

  Muzeum Ziemi jest wielodziałową placówką muzealną, która oprócz podstawowej misji, jaką jest gromadzenie zbiorów i ochrona dziedzictwa geologicznego, prowadzi prace badawcze i dokumentacyjne oraz szeroką działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej. [cyt. http://mz.pan.pl/pl/wstap-do-nas-i-odkryj-naturalne-skarby-naszej-planety/]

  Aleja Na Skarpie 20/26,27
  00-488 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci
   
 • Muzeum Powstania Warszawskiego - nieczynne we wtorki

  Chcielibyśmy przede wszystkim oddać klimat tamtego czasu, odtworzyć atmosferę powstańczej Warszawy, pokazać nie tylko militarne dzieje 63 dni walk, ale także życie codzienne ludności cywilnej. Tylko w taki sposób możliwe jest dotarcie do głównej grupy celowej, jaką jest młodzież. Ma im opowiedzieć historię Powstania we wszystkich aspektach i przekazać jego sens. [cyt. https://www.1944.pl/artykul/o-nas,4512.html]

  ul. Grzybowska 79
  00-844 Warszawa

  strona www
  W
  yszukiwarka wydarzeń
  Oferta dla dzieci
8/8
8/8

Przez niemal cały tydzień wstęp bezpłatny oferuje:

 

 • Muzeum Azji i Pacyfiku - nieczynne w poniedziałki

  Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie gromadzi, chroni, bada i prezentuje zabytki kultur Azji i Oceanii. Jego kolekcje to przede wszystkim świadectwa kultur tradycyjnych, należących do historii, zanikających, lub zmieniających się szybko w zetknięciu z globalną cywilizacją. Misję swoją Muzeum Azji i Pacyfiku realizuje poprzez powiększanie kolekcji, prace naukowe, wystawiennictwo, publikacje, działania edukacyjne i wszelkiego rodzaju wydarzenia muzealne, kierowane zarówno do specjalistów (z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej, orientalistyki, historii sztuki i innych nauk społecznych i humanistycznych), jak też do szerokiej publiczności warszawskiej, polskiej i międzynarodowej. [cyt. http://www.muzeumazji.pl/o-muzeum/misja/]

  ul. Solec 24
  00-403 Warszawa

  strona www
  Oferta dla dzieci
   
 • Muzeum Geologiczne - nieczynne w czwartki


  Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie istnieje ponad 90 lat. W swoich zbiorach, wliczając w to także filie w oddziałach terenowych, przechowuje i eksponuje pełny zakres materiałów naukowych dotyczących budowy geologicznej Polski. [cyt. https://www.pgi.gov.pl/muzeum/o-muzeum/9931-o-muzeum.html]

  Rakowiecka 4 (wejście od ul. Wiśniowej)

  00-975 Warszawa


  strona www
  Oferta dla dzieci
   
 • Centrum Pieniądza - nieczynne w poniedziałki

  Misją Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest popularyzowanie wiedzy na temat ekonomii i historii pieniądza. Staramy się prowadzić edukację w sposób atrakcyjny dla odbiorców, przy wykorzystaniu różnorodnych form prezentacji i nowoczesnych technologii.

  Celem działalności Centrum Pieniądza NBP jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i przybliżenie mu zagadnień związanych z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej. [cyt. https://www.cpnbp.pl/centrum-pieniadza/misja-i-cele]

  ul. Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa

  strona www
  Oferta dla rodzin

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Wiadomości lokalne

Warto zobaczyć