Warszawa

Oferty dla dzieci » Zdrowie - Logopedia

Centrum Doradztwa i Edukacji SUKCES

  • KEN 98 m 9 domofon 9 C, w pobliżu stacji metra Ursynów
  • tel. 022 251 69 25, 0 696 806 539
  • Strona WWW »
W terapii stawiamy na kompleksowy model pracy, nasz program obejmuje:
- zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci 1 raz tygodniowo przez 2h,
- raz w miesiącu warsztaty dla rodziców,
- raz w miesiącu kontakt terapeutów ze szkołą dziecka,
Opracowany przez nas program zajęć terapeutycznych, ma na celu korekcję objawów nadpobudliwości psychoruchowej i Zespołu Aspergera.
Dzięki zajęciom, które odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne, niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami , uczą się odpowiednich zachowań społecznych: jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.
Proponowane przez nas zajęcia grupowe stwarzają dzieciom okazję do:
- przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego
i fizycznego,
- rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
- wzmocnienie koncentracji uwagi, i ćwiczenia tej umiejętności,
- pohamowania swoich spontanicznych reakcji,
- przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, co rokuje na powtarzanie ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną,
- poprawy samooceny. Dzieci te, otrzymują bardzo dużo negatywnych komunikatów na temat własnej osoby, nie w pełni od nich zależnych. Jest to często mechanizm prowadzący do utrwalenia zaburzeń
i pojawienia się stanów depresyjnych, będących następstwem „ nie leczonego” zaburzenia. W trakcie zajęć stosowane są metody behawioralne takie jak: pochwała za każdy przejaw pożądanego zachowania ,naturalne konsekwencje, wprowadzenie zasad, odpowiedni sposób wydawania poleceń. Stosowane są silne zachęty i nagrody o charakterze społecznym

Zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych terapeutów (psycholog dziecięcy i kliniczny). Dodatkowo grupy wspomagają wolontariusze. Jeden z terapeutów pełni rolę prowadzącego, drugi „modela”. Wolontariusze pełnią rolę „terapeuty cienia”, czyli pomocnika dla dzieci, które z racji swoich problemów nie potrafią wykonać poszczególnych ćwiczeń.
Nasze grupy:
- poniedziałki, środy: 17:45 – 19:45 (nastolatki)
- wtorki 15:00 – 17:00
- czwartki 17:00-18:00 dzieci młodsze
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć