Warszawa

  • ul. Swarzewska 70
    01-821 Warszawa
  • tel. 022 834 88 55, 601 24 62 02
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i rodziców. Organizacja obozów sportowych.
Cel - wpojenie młodym ludziom tak potrzebnych dzisiaj nawyków i zachowań:
- solidarności i współżycia w grupie
- wzajemnej bezinteresownej pomocy
- chęci pokonania własnych słabości
- zasad fair-play
Sport jako punkt wyjścia do nauczenia zasad dobrego funkcjonowania w świecie.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć