Warszawa

  • pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
    Pałac Kultury i Nauki, piętro XII
  • tel. 609 044 733
  • Strona WWW »

Collegium Dziecięce, to „mała uczelnia” dla studentów w wieku od 7 do 12 lat, której misją jest dostarczanie dzieciom wiedzy, jako realnego narzędzia rozumienia coraz szybciej zmieniającego się świata, w sposób nowoczesny i atrakcyjny. O wysoki poziom merytoryczny zajęć dbają wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, profesorowie Collegium Civitas oraz zaprzyjaźnionych uczelni warszawskich, a także ludzie sztuki, kultury, znani dziennikarze oraz profesjonaliści z różnych dziedzin, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi. Mali uczestnicy realizują własne pomysły w formie projektów i wynalazków, uczą się jak samodzielnie poszukiwać wiedzy na temat otaczającego je świata, poznają metody współdziałania w grupie, wyrażania własnej opinii na różne tematy, poszanowania odmiennych poglądów i postaw.


„Uniwersytety dziecięce to fenomen ostatnich lat. Pierwszy uniwersytet dziecięcy powstał w 2002 roku w Tybindze w Niemczech i stał się inspiracją dla Collegium Dziecięcego Collegium Civitas. Zależy nam na tym, żeby dostarczać dzieciom użytecznych wiadomości w sposób przystępny, niekonwencjonalny i nie kojarzący się z belferskim przekazem. Uświadamiamy również uczestnikom, że posiadanie wiedzy czyni życie ciekawszym i tylko od nich zależy, czy takie ono będzie” – mówi Agnieszka Wnuk-Lipińska, szefowa Collegium Dziecięcego Collegium Civitas.

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć