Warszawa

Fundacja Pole Widzenia prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym i licealnym.

 

Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości artystycznej, wprowadzają w świat sztuk wizualnych. Uczestnicy zajęć rozwijają swoje umiejętności posługiwania się różnymi technikami malarskimi i rysunkowymi, uczą się obserwacji natury i zapoznają z podstawowymi zasadami kompozycji, budowy obrazu. Dzieci i młodzież rozwijają umiejętności także poprzez studia martwej natury, pracę z modelem, działania przestrzenne. 

 

W POLU WIDZENIA uczymy patrzenia - dostrzegania szczegółów, harmonii i kontrastów. Jesteśmy przekonani, ze wrażliwość na sztukę, wnikliwa obserwacja rzeczywistości, umiejętność syntezy i analizy, eksperymentowanie, otwartość są niezbędne do aktywnego uczestniczenia we współczesnym świecie. Przedstawiamy naszym uczniom dokonania artystów, zarówno dawnych mistrzów, jak i współczesnych twórców oraz objaśniamy problemy malarskie czy kompozycyjne na przykładzie największych dzieł z historii sztuki, dostępnych w albumach naszego księgozbioru.

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć