Warszawa

  • ul. Czerniakowska 159,
    klatka I, domofon 100
    00-453 Warszawa
  • tel. +48 883 337 883
  • Strona WWW »
 
Fundacja Zobacz… JESTEM zajmuje się pomocą skierowaną do dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Wspieramy także ich rodziców i opiekunów.
 
Zapobiegamy i przeciwdziałamy negatywnym następstwom problemów emocjonalnych.
 
Naszą działalność skupiamy na sprzeciwianiu się wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbań.
 
Edukujemy i promujemy zdrowie fizyczne, psychiczne oraz odpowiadamy na problem uzależnień.
 
Kształcimy także specjalistów działających w obrębie działań statutowych Fundacji.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć