Warszawa

Oferty dla dzieci » Zdrowie - Integracja sensoryczna

Pracownia Terapii Integracji Sensorycznej Bromba

 • ul. Bieniewicka 10/14,
  01-641 Warszawa-Żoliborz
 • tel. Logopedia 608 064 551 Terapia Warnkego 535 500 505
 • Strona WWW »

Jeżeli Twoje dziecko:

 • ma trudności adaptacyjne w nowych sytuacjach,
 • ma problemy w uczeniu się,
 • ma słabą koncentrację,
 • słabo czyta,
 • brzydko pisze i rysuje,
 • jest niezgrabne ruchowo,
 • wszystko robi wolno, nie nadąża,
 • jest mało samodzielne,
 • łatwo się rozprasza,
 • jest dzieckiem autystycznym,
 • jest dzieckiem z zespołem ADHD.

 

Proponujemy:
Diagnozę i terapię SI, psychomotorykę (zajęcia grupowe), logopedię, terapię dysleksji i problemów w nauce Metodą Warnkego, wstępną ocenę sprawności narządu wzroku i terapię funkcji wzrokowych, ocenę ryzyka dysleksji i dojrzałości szkolnej, , ocenę rozwoju dzieci metodą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnozy Rozwojowej (od pierwszych miesięcy życia), profesjonalną pomoc psychologiczną.

 

Terapia Psychomotoryczna według Procus i Block to propozycja skutecznej pomocy dla dzieci od 3 do 7 lat z zaburzeniami funkcjonowania, które są spowodowane minimalnymi dysfunkcjami mózgu wynikającymi z nieprawidłowego dojrzewania mózgowych struktur integracyjnych odpowiedzialnych m.in. orientację w schemacie ciała, za mowę i zachowanie. Prawidłowy program terapii pozwala na odbudowie struktur funkcjonalnych ośrodkowego układu nerwowego. Jest przeznaczona dla dzieci z trudnościami motorycznymi, słabą koordynacją ruchową, kłopotami z utrzymaniem równowagi, opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w komunikacji, zaburzeniami orientacji w schemacie ciała, czasie i przestrzeni, z zaburzoną lateralizacją, trudnościami szkolnymi i zaburzeniami zachowania (nadpobudliwość ruchowa lub emocjonalna, lękliwość, bierność, płaczliwość, impulsywność, agresja).

 

Efektem terapii jest poprawa zdolności koncentracji, organizacji działań własnych, podniesienie poczucia własnej wartości, większa motywacja do podejmowania nowych aktywności i poprawa efektywności działania.

 

Metoda Warnkego - diagnostyka

 

W celu rozpoznania jak największej ilości deficytów percepcyjno motorycznych, bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi dyslektycznymi, Fred Warnke, opracował metodę diagnozowania i treningu funkcji podstawowych poprzez 14 kroków. Ma to na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje te zostały zautomatyzowane. Dane uzyskiwane podczas diagnostyki są znormalizowane i można je porównać z danymi dotyczącymi danej grupy wiekowej. Pozwala to określić, w stosunku do wieku, odchylenia w zakresie ośrodkowego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych.


Za pomocą specjalnie opracowanych urządzeń bada się:

 • Próg kolejności wzrokowej,
 • Próg kolejności słuchowej,
 • Słyszenie kierunkowe,
 • Różnicowanie tonów,
 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu,
 • Czas reakcji z wyborem,
 • Test wzorca częstotliwości,
 • Koordynacja oko-ręka,
 • Czytanie tekstów pozbawionych znaczenia,
 • Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego,
 • Selektywność percepcji,
 • Spostrzeganie dynamiczne,
 • Zez ukryty,
 • Literowanie wzrokowe.

 

Trening


Trening jest oparty na trzech założeniach:


1) Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych.


Tak długo, jak występuje deficyt w centralnym przetwarzaniu spostrzeżeń, nie ma większego sensu wykonywanie coraz większej liczby ćwiczeń w czytaniu i pisaniu, ponieważ podstawowe uwarunkowania procesu uczenia się są dla ćwiczącego niedostępne. Najpierw musi zostać usprawniona i zautomatyzowana szybkość przetwarzania. Można tego dokonać za pomocą małego elektronicznego narzędzia, jakim jest Brain-Boy Universal. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają siedem podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Wystarczy kilka miesięcy treningu, aby uzyskać już znaczną poprawę.


2) Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych za pomocą Lateral – Trainer - Professional.


Podczas procesu uczenia się obie półkule mózgowe muszą ściśle ze sobą współpracować. U większości dyslektyków koordynacja międzypółkulowa jest zaburzona. Trening lateralny ma na celu polepszenie percepcji centralnej przez angażowanie na zmianę, obydwu półkul przy przetwarzaniu bodźców słuchowych i wzrokowych. W tym celu używane są kanały słuchowe i wzrokowe człowieka. Osoba trenująca słyszy i zauważa bodźce słuchowe i wzrokowe po lewej i po prawej stronie, po czym musi je połączyć w mózgu w jednolitą informację. Terapeuta indywidualnie dopasowuje wielopoziomową, ramową koncepcję treningu, stosując odpowiedni do wieku oraz zbliżony do warunków rzeczywistych materiał ćwiczeniowy.


3) Rozwój i automatyzacja języka wzrokowego.


Dzieci, które wykazują trudności w czytaniu i pisaniu, często mają niejasne pojęcie o tym, jak przegłoskować dane słowo. Można to usprawnić za pomocą literowania wzrokowego. Trening ten pomaga dziecku znaleźć sposób na zapamiętanie tych słów, których wymowa różni się od ich wzrokowego odpowiednika. Bardzo pomocnym narzędziem do tego celu jest program komputerowy Orthofix.


Przebieg terapii:


Terapia metodą Warnkego składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie dążymy do redukcji nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Ten etap przebiega dwutorowo – praca z terapeutą (raz w tygodniu) i indywidualne treningi w domu.

Do drugiego etapu Pacjent przechodzi w momencie osiągnięcia celów założonych w pierwszym etapie. W terapii dążymy do ich utrwalenia oraz udoskonalenia komunikacji międzypółkulowej. Praca na tym etapie przebiega wyłącznie na spotkaniach z terapeutą.

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć