Warszawa

Oferty dla dzieci » Fundacje i stowarzyszenia - Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia powstało z inicjatywy psychologów, pedagogów, socjologów i terapeutów zgromadzonych wokół programu interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Doświadczenie wspólnej pracy w towarzyszeniu osobom w bardzo trudnych sytuacjach osobistych umocniło nas w przekonaniu, że łączą nas podobne wartości, determinacja w dążeniu do celu i pasja z jaką oddajemy się pracy. Udało nam się stworzyć miejsce, w którym możemy wspólnie pracować, uczyć się, rozwijać i wzajemnie inspirować. Naszą współpracę opieramy na wzajemnym szacunku, przejrzystości i zaufaniu. Cenimy otwartość i odwagę na drodze do zmiany.


Głównymi wartościami w naszej pracy są odpowiedzialność, szacunek dla autonomii osób, którym pomagamy, ich światopoglądu i potrzeb oraz zasady etyczne ujęte w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Istotną wartością w naszej pracy jest rozwój, dlatego dążymy do ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji zawodowych tak, by nasza praca była coraz efektywniejsza.


Nasze cele
Misją naszej organizacji jest towarzyszenie w rozwoju dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, pomaganie w podnoszeniu jakości ich życia i wspieranie bezpiecznych więzi między ludźmi.

 

Głównymi celami jakie postawiliśmy sobie w naszej działalności są:
1. inicjowanie, organizowanie i wspieranie wszelkich form działalności promujących zdrowie psychiczne i fizyczne, wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży i dorosłych oraz całych rodzin. W szczególności pomoc psychologiczna, prawna i socjalna rodzinom dysfunkcyjnym oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

2. inicjowanie, organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw i form pomocy zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W szczególności wyrównywanie szans rozwojowych dla różnych grup społecznych, wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz całościowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia w wymiarach: osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym;

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć