Warszawa

Centrum EduArt jest miejscem, gdzie kształcimy ogólnoartystycznie
dzieci głównie w wieku 2-12 lat. Staramy się podtrzymać oraz rozwijać
naturalne zdolności muzyczne i plastyczne, które wykazuje każdy człowiek.
Oferujemy także książki z najlepszych wydawnictw, oryginalne zabawki i art. plastyczne.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć