Trójmiasto

Oferty dla dzieci » Edukacja - Przedszkola

Przedszkole Wielka Przygoda

  • ul. Ujeścisko 10
    80 – 130 Gdańsk
  • tel. sekretariat: 58 303 19 19, dyrektor: 607 143 234, sekretariat: 660 913 167

Przedszkole niepubliczne Wielka Przygoda działa przez cały rok, w godz. 6.30 - 17.00. W dodatkowej ofercie są zajęcia opiekuńcze od 17.00 do 20.00 oraz organizacja imprez dziecięcych.

Staramy się o atrakcyjność zajęć w naszym przedszkolu. Prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod, w formie zabaw, gier dydaktycznych, scenek dramowych, improwizacji itp.


Zajęcia dla dzieci

 -Zajęcia edukacyjne i wychowawcze z nauczycielami prowadzącymi grupy oraz Autorski Program Zajęć „WIELKA PRZYGODA” – tzn. MIX POPOŁUDNIOWY (zajęcia rozwijające logiczne myślenie – doświadczenia fizyczne, dziecięca matematyka; literackie – Spotkania z Bajką; plastyczne, teatralne, logorytmika – Gimnastyka buzi i języka)

 -Język angielski – zajęcia organizowane 30 minut – codziennie ( oraz naturalna nauka języka w różnych sytuacjach życia przedszkola )

- Zajęcia rytmiczne, umuzykalniające, taneczne – dwa razy w tygodniu

 -Taniec nowoczesny – prowadzony przez Szkołę Tańca „Gabi” (dla chętnych, raz w tygodniu , zajęcia dodatkowo płatne)

 -Religia – dla chętnych dzieci (wg deklaracji rodziców)

- Gimnastyka – dwa razy w tygodniu

- Gimnastyka korekcyjna – prowadzona przez specjalistę fizykoterapii ( dla dzieci ze wskazaniami,
zajęcia dodatkowo płatne)

 -Terapia pedagogiczna i logopedyczna – dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Spotkania z pedagogiem – obserwacja, pomoc w integracji grupy, sytuacjach trudnych

- Przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów itp.

 -Spotkania Społeczności Przedszkolnej – według harmonogramu w planie dydaktyczno – wychowawczym

 -Spotkania urodzinowe

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć