Śląsk

Śląsk Konkurs

Myszką Malowane

od 1 grudnia do 23 marca 2007
Wpis archiwalny

· Turniej obejmuje: Eliminacje i finał
Kategorie - trzy: klasy IV, V , VI szkoły podstawowej

· Eliminacje: do 23–III–2007r- (decyduje data stempla pocztowego) : ilustracja na temat d o w o l n y + metryka
– Do wybranego lub napisanego tekstu własnego( wiersz, proza ) samodzielnie tworzymy komputerową ilustrację - na jednym ekranie: i tekst i grafika – edytor Paint; rozdz. 800x600, tylko Paint, bez kompresji!.
– Praca: na 1 dyskietce 3.5” lub CD (max, 1,44MB) przesyłamy na adres organizatora z dopiskiem „Myszką Malowane” - na etykiecie dysku podaj: klasę, nazwisko i imię.
– Metryka (napisz ją w notatniku): podaj: nazwisko i imię, klasę!, tel/fax, tytuł i nazwisko i imię opiekuna, nazwę szkoły z patronem, adres szkoły,
– dyskietka lub CD musi zawierać(dwa pliki) pracę i metrykę: np: KowalskiJanCzarownica.bmp
KowalskiJanMetryka.txt
· Finał (dwa etapy): Do finału Jury(humanista, plastyk, informatyk) kwalifikuje 30 prac (po 10 z kategorii) uznanych za najlepsze.
­ _ Termin finałowego spotkania: 21-kwietnia-2007r. godz. 9.00 w Pałacu Młodzieży
_ Zakończenie turnieju: około godz. 16.00
Zaproszenia dla finalistów otrzymają Szkoły, których uczniowie złożyli najlepsze prace.
– I etap: finaliści rozwiązują test wiedzy informatycznej ( 45min. 60 pytań)
Zakres tematyczny: historia liczenia, podstawy wiedzy, DOS, WIN, Office Std, el. hardware'u, internet
– Losowanie tematu (przykłady tematów: , świat, płacz, itp.),
– II etap: wykonanie pracy – tekst i ilustracja na komputerze (edytor Paint) (~ 60 min.); - jedna grupa - 30 uczestników.
· Nagrody -w każdej kategorii: I,II,III m-ce, wyróżnienie :dyplomy i nagrody rzeczowe.
· Nadesłanych prac nie zwracamy.
· Zastrzegamy dla siebie prawo do wykorzystania materiałów turnieju.
· Szkoły licznie reprezentowane otrzymają CD z najlepszymi pracami.

Organizator:

Pałac Młodzieży

ul. Mikołowska 26; 40-066 Katowice
tel.: 032 251 85 93

Wydarzenia na Śląsku

Warto zobaczyć