Śląsk

Psychiatria.
Diagnostyka psychologiczna.
Psychoterapia, pomoc dla osób cierpiących na:
- zaburzenia nerwicowe,
- zaburzenia nastroju,
- zaburzenia psychotyczne, schizofrenię,
- zaburzenia zachowania,
- zaburzenia odżywiania,
- objawy psychosomatyczne,
- problemy emocjonalne,
- kryzysy egzystencjalne,
- trudności w relacjach rodzinnych.

Terapia EEG -biofeedback przy leczeniu:
- zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
- zaburzeń zachowania,
- impulsywności, agresji,
- zaburzeń nerwicowych,
- zaburzeń nastroju,
- schizofrenii,
- zaburzeń snu,
- zaburzeń mowy,
- zaburzeń odżywiania,
- tików,
- zespołu chronicznego zmęczenia,
- rehabilitacji po urazach i udarach oraz mózgowym porażeniu dziecięcym.

Specjaliści przyjmujący w Placówce:
lek. med. Piotr Krasulski - specjalista psychiatra.
mgr Kasper Czech - psycholog.
mgr Maria Sygut - psycholog.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć