Śląsk

Oferty dla dzieci » Dla rodziców - Warsztaty

Fabryka Szczęśliwości

Fabryka Szczęśliwości to miejsce, w którym rodzice i dzieci czują się bezpiecznie. Pracujemy w oparciu o metodę Komunikacji bez Przemocy.

Komunikacja bez Przemocy to nie metoda, lecz styl życia. To otwarty i szczery sposób wyrażania siebie, swoich potrzeb. To patrzenie na człowieka poprzez pryzmat jego potrzeb i uczuć. Nie ma dzieci złośliwych, upartych i krnąbrnych. Są dzieci, których potrzeby nie zostały zaspokojone. Nie ma nieudolnych rodziców, sa rodzice, którzy potrzebują wsparcia i empatii. Równowagi między zaspokajaniem potrzeb swoich dzieci, a swoimi własnymi potrzebami. Komunikacja bez Przemocy uczy wyrażania swoich uczuć i potrzeb. Obserwacji życia, a nie ocen i rad. Uczy również, jak mówić NIE i stawiać granice, tak by były one respektowane.

W Fabryce Szczęśliwości proponujemy warsztaty dla rodziców. Dotyczą one miedzy innymi:

- komunikacji z dziećmi metodą NVC (Komunikacji bez Przemocy)
- budzenia motywacji " by chciało się chcieć" dzieciom uczyć
- skutecznej komunikacji miedzy rodzicami a dziećmi, by krzyk zamienić na rozmowę,a prośby były skuteczne
- proponujemy warsztaty tylko dla ojców - jak budować więź z dzieckiem
- spotkania i warsztaty on line
- grupy wsparcia dla rodziców (grupy empatii)
Więcej informacji: Warsztaty

Fabryka Szczęśliwości, to również mediacje rodzinne. Szansa dla rodzin w kryzysie, aby pozasądowo rozwiązać problemy. Mediator pomaga w ustaleniu planu wychowawczego dzieci/ dziecka, podziale obowiązków, ustaleniu szczegółów rozstania. Więcej informacji: Mediacje

Pracujemy indywidualnie też z dziećmi, których rodzice proszą o wsparcie i pomoc.

Wszystkie informacje są dostępna na stronie Fabryka szczęśliwości oraz pod tel: 605 153 100

Fabryka Szczęśliwosci zaprasza na warsztaty i spotkania.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć