Śląsk

Oddział Muzeum Śląskiego
Pl. Sejmu Śl. 2
40-032 Katowice
tel. 032/2515-714, 2515-167

Centrum Scenografii Polskiej nie ma odpowiednika w muzealnictwie polskim. Wedle zamysłu, placówka ta miała ogarniać równolegle zamierzenia o charakterze muzealnym, wystawienniczym, kreacyjnym, dokumentacyjnym. Stąd nazwa Centrum - jako synonim tego jedynego miejsca w kraju, które skupi najcenniejsze dokonania i wiedzę o dorobku scenografów w dziedzinie teatru, teatru plastyka, poszukiwań parateatralnych, a w przyszłości - filmu animowanego i teatru telewizji.

Centrum jest placówką specjalizującą się w gromadzeniu, przechowywaniu, naukowym opracowywaniu i eksponowaniu dzieł scenograficznych we wszystkich i rodzajach i odmianach artystycznych".

Nietypowość i odrębność strukturalna Centrum Scenografii przejawia się w każdej ze sfer działania obejmujące nurt kolekcjonerski, dokumentacyjny, wystawienniczy i kreacyjny, a ostatnio również edukacyjny!

Muzeum ma w ofercie ciekawy blok zajęć dla pedagogów pracujących z uczniami w wieku wczesnoszkolnym oraz unikatowe lekcje muzealne.
 

Godziny otwarcia:

wtorek – piątek: 10.00–17.00
sobota – niedziela: 11.00–17.00

 

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć