Rzeszów

  • Biblioteka Austriacka
    Instytut Filologii Germańskiej
    Uniwersytet Rzeszowski
    al. mjr. W. Kopisto 2b
    35-959 Rzeszów
  • tel. 17 8721208

Biblioteka Austriacka jest biblioteką publiczną, której siedziba mieści się w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Została ofiarowana przez Republikę Austrii, Ministerstwo ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych. Założona została w 2014 r.. Uroczyste otwarcie nastąpi 25.02.2015. Od 1991 roku funkcjonowała przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Przemyślu. W związku z likwidacją NKJO została dzięki staraniom Marszałka Województwa Podkarpackiego, władz Uniwersytetu Rzeszowskiego i dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej przekazana decyzją właściwego ministra rządu Republiki Austrii do Rzeszowa.

 

Księgozbiór obejmuje ponad 6500 pozycji z następujących dziedzin: literatura austriacka, historia literatury, historia powszechna, polityka, prawo, ekonomia, gospodarka, socjologia, filozofia, religia, literatura dziecięca i młodzieżowa, biografie, historia Żydów, Unia Europejska, księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony), a także materiały krajo- i kulturoznawcze. Oprócz księgozbioru Biblioteka Austriacka posiada zbiory specjalne, na które składają się: DVD (filmy fabularne i dokumentalno-krajoznawcze), kasety audio, płyty CD i CD-ROM.

W czytelni znajdują się również najważniejsze austriackie czasopisma, dzienniki i magazyny. Wśród nich: Blimp - magazyn filmowy; Bühne - magazyn kulturalny poświęcony austriackiemu teatrowi; Der Donauraum - czasopismo Instytutu Środkowoeuropejskiego do spraw rozwoju państw Europy Środkowej; Europäische Rundschau - kwartalnik poświęcony polityce, gospodarce i historii; Jura Soyfer-międzynarodowe czasopismo kulturalne; Mit der Ziehharmonika - czasopismo literackie; Morgen - czasopismo kulturalne Dolnej Austrii; News - magazyn informacyjny (pieniądze, polityka, ludzie, scena); Österreichische Osthefte - czasopismo poświęcone państwom Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo - Wschodniej; Pannonia - magazyn d/s współpracy międzynarodowej; Die Presse - niezależny austriacki dziennik; Profil - niezależny austriacki magazyn informacyjny; Die Rampe - zeszyty literackie; Der Standard - niezależny austriacki dziennik; Wiener Journal - czasopismo poświęcone kulturze, polityce i sprawom europejskim; Zwischenwelt - czasopismo kulturalne.

Biblioteka Austriacka prowadzi dwa rodzaje działalności:

1. prace wewnątrzbiblioteczne - gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów;

2. działalność pozabiblioteczna - różnego rodzaju imprezy kulturalne: wykłady, odczyty, wystawy, ekspozycje książek, konkursy i inne, organizowane we współpracy z Forum Kulturalnym Austrii w Warszawie, dyr. Martin Meisel i attache kulturalna Ernestine Baig.

Godziny otwarcia:

- pon.: 13.00 - 17.00;
- wt.: 9.00 - 13.00;
- śr.: 9.00 - 13.00;
- czw.: 9.00 - 13.00;
- pt.: 9.00 - 13.00;
 

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć