Rzeszów

  • Rzeszowski Dom Kultury
    ul. Staromiejska 43a
    35-231 Rzeszów
  • tel. 17 748 39 50
  • Strona WWW »

Podstawowym założeniem naszej działalności jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Staramy się zachęcać Rzeszowian do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym miasta.

 

Zadania Rzeszowskiego Domu Kultury to organizacja czasu wolnego mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień Rzeszowian ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, promocja środowiska kulturalnego miasta.

 

Powyższe zadania realizujemy poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych, upowszechniających różnorodne dziedziny kultury i sztuki – czyli koncerty, wystawy, spektakle, konkursy i festiwale.

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć