Lublin

Oferty dla dzieci » Fundacje i stowarzyszenia - Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarta Pracownia”

Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarta Pracownia” w Lublinie w 2014 roku realizuje projekt edukacyjny „Karuzela sztuki” w ramach programu miejskiego „Dzielnice Kultury”.  „Otwarta Pracownia”  jest organizacją pozainstytucjonalną, zrzeszającą artystów oraz historyków i krytyków sztuki. Stowarzyszenie od 2011 roku realizuje projekty wystawiennicze i wydawnicze, które wspierane są w dużej mierze ze środków finansowych Urzędu Miasta Lublin. W 2012 roku zorganizowano lubelsko-krakowską wystawę „My SE”, która poza deklarowaną misją popularyzacji sztuki współczesnej przyniosła wyraźną aktywizację  tej części środowiska lubelskiego, które dotychczas pozostawało poza obiegiem instytucjonalnym. W 2013 roku zrealizowano cykl „4×4” dotyczący różnych obszarów sztuki najnowszej. Projekt zakładał cztery czteroosobowe prezentacje, w których wzięli udział artyści ze Stowarzyszenia oraz twórcy z najważniejszych ośrodków artystycznych w kraju. Stowarzyszenie od 2011 roku, czyli od chwili powstania realizuje projekty kulturalne we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami kulturalno-oświatowymi w Lublinie oraz poza jego obszarem przy dużej przychylności władz miasta Lublin. Autorki projektu „Karuzela sztuki” są absolwentkami kierunków artystycznych o specjalizacji pedagogicznej i mają wieloletnie doświadczenie w obszarze animacji kultury i edukacji kulturalnej prowadziły m.in. warsztaty dla dzieci niewidomych, uchodźców, zajęcia z historii sztuki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych a także bezpłatne zajęcia pozalekcyjne organizowane dla dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. „Karuzela Sztuki” jest pierwszym autorskim programem edukacyjnym z obszaru kultury współczesnej i historii sztuki, który „Otwarta Pracownia”  kieruje do dzieci i młodzieży przebywających na oddziałach szpitalnych oraz zamieszkujących różne dzielnice Lublina.

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć