Lublin

Oferty dla dzieci » Dla rodziców - Warsztaty

Dzielnicowy Dom Kultury Węglin

Wszystkie oferty warsztatowe i programowe są wynikiem konsultacji społecznych przeprowadzanych od początku 2011 roku w dzielnicy Węglin. Na podstawie ankiet, rozmów z mieszkańcami oraz własnego doświadczenia budujemy od początku instytucję, która z jednej strony ma służyć dzielnicy, z drugiej mieć charakter kulturotwórczy. Działania edukacyjne mają swoją kontynuację w prezentacjach tego, co najciekawsze we współczesnej kulturze.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć