Łódź

  • ul. Smolika 65, 91-357 Łódź
  • tel. 605 448 078
Wizyty domowe - wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu
Asystent Dziecka - Wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego (dzieci 0-6 lat). Indywidualny program wczesnego rozwoju dziecka. Terapia pedagogiczna.
Poradnictwo pedagogiczne dla rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci.
Asystent Rodziny - towarzyszenie rodzinie, rozwiązywanie problemów rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych. Coaching dzieci. Wideotrening.
Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. Warsztaty, treningi umiejętności wychowawczych
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć