Łódź

  • 94-103 Łódź, ul. Elektronowa 10/12
  • tel. 693 549 038
  • Strona WWW »

Fundacja Strzelecka jest organizacją non-profit zajmującą się przede wszystkim wsparciem procesów edukacyjno-wychowawczych młodzieży. W swojej działalności koncentruje się na pielęgnowaniu postaw patriotycznych wśród młodej części społeczności, kultywowowaniu tradycji historycznych i niepodległościowych Polski oraz łączeniu starszych i młodszych środowisk w spójną, zintegrowaną wspólnotę. Jest to jej podstawowa aktywność.


Cel realizowany jest poprzez organizowanie rajdów młodzieżowych, inscenizacji i rekonstrukcji historycznych w terenie, zadań terenowych, lekcji i konkursów strzeleckich, szkoleń dotyczących podstaw wiedzy o wojskowości, żywych lekcji historii w szkołach, domach kultury i ośrodkach młodzieżowych, spotkań z kombatantami, pokazów replik broni i strojów z epoki, pogadanek tematycznych, projekcji filmów, pokazów grup rekonstrukcyjnych, koncertów tematycznych, widowisk plenerowych.
Zgodnie z wymogami prawa, działalność gospodarcza fundacji służy pozyskiwaniu środków na działalność statutową i jest prowadzona tylko w rozmiarach służących celom fundacji.Fundacja prowadzi ośrodki wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych turystycznie rejonach Polski.
Organizuje wycieczki, zimowiska i wypoczynek letni w ośrodkach na Helu, w Bieszczadach, w Gorcach i w Puszczy Białowieskiej.
Zaprasza grupy zorganizowane z opiekunami oraz klientów indywidualnych. Oferuje bardzo atrakcyjne ceny pobytu, z możliwością bezpłatnego zakwaterowania opiekunów grup zorganizowanych
 

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć