Łódź

Oferty dla dzieci »

Bystrzaki

Jesteśmy grupą wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli, pedagogów , którzy z pasją i zaangażowaniem budzą w dzieciach ciekawość otaczającym światem, jednocześnie rozwijając w nich twórcze myślenie i działanie. Dzieci na naszych zajęciach uczą się wykorzystywać potęgę swoich umysłów. Im wcześniej człowiek posiądzie tę wiedzę, tym piękniejsze będzie jego życie.

Stworzenie „Ośrodka Twórczego Rozwoju Dzieci i Młodzieży” wynikało z naszej fascynacji twórczością i popartego pracą pedagogiczną przekonania, że twórcze myślenie można skutecznie rozwijać. Dostarczamy bogatą ofertę działań, które mają wpływ na wszechstronny rozwój dzieci w aspekcie indywidualnym i grupowym. Działań, które mają wpływ na umysł, ciało i duszę uczestnika. Takie zintegrowane działanie pozwala dotrzeć do uświadomionych i nieuświadomionych talentów, umiejętności i potencjałów, które każde dziecko posiada. Pozwala także poznać własne możliwości, a co za tym idzie – odkryć w sobie poczucie własnej wartości.

NASZYM NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM JEST SPRAWIĆ, ABY DZIECI POLUBIŁY MYŚLENIE I NIE BAŁY SIĘ STAWAĆ NAWET PRZED NAJTRUDNIEJSZYMI WYZWANIAMI.

- Tworzymy idealne warunki do uczenia się przez działanie,
przeżywanie, odkrywanie.
- Animujemy do rozwiązywania problemów z pomocą metod
aktywizujących.
- Wspólnie ćwiczymy wyobraźnię odwołujemy się do niej.
- Systematycznie rozszerzamy wiedzę naszych uczestników, ośmielamy
do zadawania pytań i zaspokajania ciekawości.
- Uczymy konstruktywnej współpracy i dobrej rywalizacji.
- Nie zapominamy jednak o tym, aby w czasie zajęć dzieci świetnie się
bawiły.

W CZASIE CAŁOROCZNEJ ZABAWY WYKORZYSTUJEMY:

- KINEZJOLOGIĘ EDUKACYJNĄ- koordynacja ciała i umysłu, zwiększenie
efektywności pracy mózgu,
- elementy RUCHU ROZWIJAJĄCEGO Weroniki Sherborne- ćwiczenia
integracyjne uczące współdziałania w grupie i empatii,
- ćwiczenia na podstawie treningu mentalnego „ JAK BYĆ LEPSZYM W
SZKOLE „ G. Lang- osiągnięcie sukcesu w szkole poprzez
wykorzystanie możliwości i potęgi własnego umysłu od najmłodszych
lat,
- TECHNIKI PAMIĘCIOWE-efektywne zapamiętywanie z wykorzystaniem
3 zmysłów ( ruchu, wzroku, słuchu) jako naturalnych mechanizmów
zapamiętywania,
- ćwiczenia podnoszące poziom KONCENTRACJI,
- elementy ARTETERAPII - pokonywanie lęków, uwalnianie się od
zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły,
- zabawy ROZLUŹNIAJĄCO- RELAKSACYJNE,
- zmniejszające poziom stresu z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej,
- ćwiczenia rozbudzające MYŚLENIE ANALITYCZNE,
- ćwiczenia podnoszące samoocenę MOTYWACJĘ, WYOBRAŹNIĘ I
POZYTYWNE MYŚLENIE,
- MAPY MYŚLI - notowanie nielinearne usprawniające zapamiętywanie
tekstu,
- INDYWIDUALNY STYL UCZENIA- trening poprawiający efektywność
nauki, umożliwiający osiągnięcie lepszych wyników w szkole,
- ĆWICZENIA DRAMOWE - podnoszące poziom AUTOPREZENTACJI I
ASERTYWNOŚCI,
- elementy pedagogiki zabawy KLANZY,
- ŁAMIGŁÓWKI UMYSŁOWE - usprawniające pracę mózgu,
- DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY naukowe – rozbudzające ciekawość
otaczającym światem,
- trening podnoszący poziom KREATYWNOŚCI, SPONTANICZNEJ
EKSPRESJI I TWÓRCZEGO MYŚLENIA,
- trening OKREŚLANIA CELÓW,
- dążenie do ich konsekwentnej realizacji,
- ćwiczenia podnoszące wiarę w swoje możliwości
- wysoka samoocena i ODKRYCIE POTENCJAŁU to 90% sukcesu w sferze
społecznej, osobistej, edukacyjnej i zawodowej,
- trening SAMODZIELNOŚCI W DZIAŁANIU,
- ćwiczenia rozbudzające komunikatywność.
Działy:
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć