Warszawa

Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsza Książka Roku"

Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsza Książka Roku"

Konkurs ma wymiar ogólnopolski, a jego przedmiotem są książki zwarte, atlasy, wydawnictwa nutowe, edycje bibliofilskie wydane w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego i w I kwartale roku bieżącego przez wydawców mających swoją siedzibę w Polsce oraz opracowane przez twórców (grafików, typografów) zamieszkałych na stałe w Polsce.

 

Nagrody przyznawane są w kategoriach:

  • I. Literatura piękna
  • II. Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyczne)
  • III. Książki matematyczne, przyrodnicze, techniczne i medyczne
  • IV. Książki dla dzieci i młodzieży
  • V. Podręczniki
  • VI. Słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki
  • VII. Albumy
  • VIII. Katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne

 

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK) ma już ponad osiemdziesięcioletnią tradycję. Jest stowarzyszeniem zawodowo-twórczym zrzeszającym wydawców, redaktorów, typografów i grafików pracujących dla książki. Celem PTWK jest doskonalenie sztuki edytorskiej w Polsce i promocja książki polskiej oraz jej twórców w kraju i zagranicą.

PTWK zrzesza członków indywidualnych oraz członków wspierających (wydawnictwa).

Nagrodzone książki

Warto zobaczyć