Warszawa

Lista Honorowa IBBY

Lista Honorowa IBBY

Na Listę Honorową IBBY co dwa lata wpisywani są pisarze, ilustratorzy i tłumacze niedawno wydanych, wyjątkowych książek dla dzieci i młodzieży, pochodzących z krajów członkowskich IBBY.

 

Tytuły wybierane są przez sekcje narodowe, z których każda może nominować po jednej osobie w każdej kategorii. Wyjątek stanowią kraje, w których jest więcej niż jeden język oficjalny. Te sekcje mogą zgłaszać do trzech książek w kategorii pisarz i tłumacz.

 

Najważniejsze kryterium wyboru tytułów do zgłoszenia na Listę Honorową jest takie, by były to książki najlepsze z dostępnych w danym kraju, a także polecane czytelnikom na całym świecie. Lista Honorowa IBBY jest jedną z najszerzej oddziałujących i skutecznych metod realizacji celu IBBY, jakim jest budowanie więzi między narodami poprzez literaturę dla dzieci.

 

Podczas odbywających się co dwa lata Kongresów IBBY, laureaci otrzymują dyplomy honorowe, a ich książki pokazywane są szerokiej publiczności. Siedem zestawów wyróżnionych tytułów krąży po świecie, uświetniając swoją obecnością różnego rodzaju imprezy czytelnicze i targi książki. Za każdym razem wydawany jest również katalog, rozsyłany do wszystkich sekcji narodowych.

 

Pełen zbiór książek wpisanych na Listę Honorową IBBY przechowywany jest w Internationale Jugendbibliothek w Monachium, Szwajcarskim Instytucie ds. Mediów dla Dzieci i Młodzieży w Zurychu oraz w Centrum Sztuki dla Dziecka Bibiana w Bratysławie.
 

Zapraszamy na stronę polskiej sekcji IBBY

Nagrodzone książki

Warto zobaczyć