Kraków

  • Miejsca spotkań zależne od szkolenia
  • tel. +48 668 241 091
„Psychologia i Rozwój” oferuje na wysokim poziomie usługi z zakresu Coachingu Rodzicielskiego, warsztaty dla rodziców oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci.
Coaching Rodzicielski powstał z potrzeby, która pojawiła się wraz z przyjściem na świat dziecka. Narodził się z potrzeby komunikacji, nawiązywania kontaktu, potrzeby wspierania w rozwoju, ale też uczenia świata i stawiania granic małemu człowiekowi.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć