Kraków

Oferty dla dzieci » Fundacje i stowarzyszenia - Fundacje

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie jest organizacją pozarządową wspierającą piękną ideę rodzicielstwa zastępczego. Jej misją jest niesienie pomocy dzieciom osamotnionym, która wyraża się poprzez wspieranie rodzin zastępczych i promowanie inicjatyw w zakładaniu kolejnych. Pod jej opieką znajdują się również rodziny biologiczne, które potrzebują wsparcia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania.

Fundacja inspiruje firmy do włączania się w pomoc dla rodzin zastępczych, gromadzi wokół siebie ludzi, którzy są gotowi poświęcać swój czas i energię na rzecz idei rodzicielstwa zastępczego.

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie pomaga swoim podopiecznym we wszystkich dziedzinach życia. Wspiera rodziny w rozwiązywaniu problemów, z jakimi się one borykają na co dzień. Edukuje w zakresie zakładania rodzin, organizuje grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, pomaga w kwestiach mieszkaniowych, oraz pokazuje młodzieży zbliżającej się do pełnoletniości jak dobrze wejść w dorosłość.

Fundacja zabiega o to, aby instytucja dużych, publicznych domów dziecka odeszła w zapomnienie, bo tylko rodzina daje szansę na prawidłowy rozwój. Tylko w rodzinie dziecko znajdzie właściwą opiekę, wsparcie, a przede wszystkim miłość.

Fundator

Założycielką Fundacji, jest architekt Barbara Mendel, Dyrektor Generalny Biura Projektów ARCHON+, która po sukcesach biznesowych postanowiła zrobić coś dobrego dla innych:
Bardzo trudno jest samemu skutecznie i efektywnie naprawiać świat – mówi Barbara Mendel - Dlatego powołałam Fundację ARCHON+ Dzieci Które Kochacie, która ma wspierać Rodziny Zastępcze od ich powołania aż do usamodzielnienia swoich wychowanków. Jako mama czwórki dzieci dokładnie wiem, jak wiele miłości, uwagi i trudu trzeba poświęcić, żeby wychować je na szczęśliwych i wspaniałych ludzi. Chcę wyrazić niezmierną wdzięczność i szacunek wszystkim Rodzicom Zastępczym, którzy zobowiązali się wychowywać osamotnione dzieci i młodzież. Jedna z pierwszych Kampanii jaką chciałabym rozpropagować, jest akcja skierowana do Firm pt.: "Opiekun Rodziny Zastępczej". Fundacja oferuje Firmom działania reklamowe w zamian za objęcie opieką jednej z Rodzin Zastępczych. Uważam, że w dużych dobrze prosperujących Firmach znajdzie się zawsze praca dla jednego z Rodziców Zastępczych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pomoże dofinansować kolonie, leczenie, i naukę dzieci, a pracownicy Firmy chętnie pomogą w korepetycjach. Zapewne w każdej Firmie znajdzie się całe mnóstwo używanych, ale w dobrym stanie bucików, sweterków, wózków, książek i innych rzeczy. Może pracownicy pomogą naprawić lodówkę, pomalować pokój, założyć internet? Jednak najważniejsza jest perspektywa zatrudnienia dla wychowanków. Proszę zauważyć, że w Polsce jest duży problem z dokończeniem procesu wychowawczego dzieci z domów dziecka. Po osiemnastym roku dzieci wracają do swoich rodziców biologicznych i następuje całkowite zaprzepaszczenie wysiłku wychowawczego - koniecznie trzeba przerwać ten zaklęty krąg. Jako społeczeństwo musimy dopilnować, aby dzieci zdobywały wykształcenie i samodzielność, a pełnoletnia młodzież nabyła umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego egzystowania. I tu wiele mogą zrobić Firmy pomagając swoim Wychowankom pozyskać zawód i znaleźć pracę. Jestem przekonana, że wszyscy Wychowankowie przekażą w ten sposób dobre wzorce następnym pokoleniom.
Bycie najlepszym zobowiązuje, dlatego ARCHON+, lider na rynku sprzedaży gotowych projektów domów jest firmą odpowiedzialną społecznie, która potrafi mądrze dzielić się ze słabszymi, potrzebującymi wsparcia.

ARCHON+ ma specjalną propozycję dla wszystkich rodzin zastępczych w Polsce budujących dom. Wybrany przez siebie projekt z Katalogu Domy Które Kochacie mogą kupić za symboliczną złotówkę. www.archon.plInicjatywy i działania Fundacji ARCHON+ Dzieci Które Kochacie realizowane w 2007r.

1. We współpracy ze stowarzyszeniem WIOSNA uruchomiony został długofalowy program "PODARUJ MI CZAS". Celem tego programu jest aktywizacja i edukacja dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych przy jednoczesnym odciążaniu ich opiekunów.
2. Program "DACH NAD GŁOWĄ" - pomoc rodzinom zastępczym w pracach remontowych i adaptacji przestrzeni do życia dla przyjętych do ich rodzin dzieci.
3. W ramach programu "PRZERWIJMY ZAKLĘTY KRĄG" przygotowywany jest do realizacji projekt "18+" skierowany do pełnoletnich wychowanków opieki zastępczej. Celem jest edukacja - pomoc w przystosowaniu do życia i usamodzielnianiu młodzieży opuszczającej rodzinę zastępczą.
4. "PROJEKT ZA ZŁOTÓWKĘ" - skierowany do wszystkich już istniejących rodzin zastępczych w Polsce.
5. "RAZEM BUDUJEMY DOM, A TEN DOM TO RODZINA”, który powstał w celu budowania biznesowej koalicji na rzecz rodzin zastępczych.
6. Finansowanie Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych z powiatu myślenickiego.
7. Wspólnie z innymi jednostkami pomocowymi oraz pracownikami naukowymi stworzony został "ZESPÓŁ TWÓRCZEGO PROJEKTOWANIA", który działa w celu podniesienia jakości życia dzieci.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 roku, 30 maja został ogłoszony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Ze względu na krótki czas między jego uchwaleniem, a samym dniem w 2006, w tym roku będzie on obchodzony po raz pierwszy.
Powodem ustanowienia tego dnia jest nierozwiązany problem umieszczania i pobyt dzieci w publicznych domach dziecka. Obecnie przebywa w nich 20 tys. dzieci i liczba ta ciągle wzrasta. Co więcej, jak wykazują aktualne statystyki 60% bezdomnych i przeszło 20% więźniów to właśnie wychowankowie tych placówek.
Alternatywą i ratunkiem dla opuszczonych dzieci są właśnie rodziny zastępcze. Tylko w rodzinie można przekazać dziecku wartości, pozytywne postawy i dobre przyzwyczajenia, a rodzinny dom, również ten zastępczy, ukształtuje charakter i wskaże dziecku jak dobrze żyć.
Więcej informacji na temat rodzicielstwa zastępczego na: www.rodzinazastepcza.org.pl


UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 roku o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego
Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce uchwala się, co następuje:
Art. 1.
Dzień 30 maja ustanawia się Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.
Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Uzasadnienie
W Polsce jednym z wielkich i nadal nierozwiązanych problemów pozostaje umieszczanie i pobyt dzieci w publicznych domach dziecka. Dzieci pozbawione opieki rodziców, osierocone, opuszczone, nie mają szansy zaznać tego co jest przyrodzonym, naturalnym prawem każdego dziecka – wychowywania się w rodzinie, posiadania Mamy i Taty.
Potrzeby są ogromne, w publicznych placówkach przebywa obecnie - bądź oczekuje na przyjęcie - kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Liczba ta wciąż rośnie pomimo, że odnotowujemy znaczący spadek urodzin. Jedyną szansą na to by te skrzywdzone dzieci mogły zaznać ciepła życia w rodzinie jest rozwój działalności wszelkich form rodzicielstwa zastępczego.
Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście przybywa ludzi , którzy chcą podjąć tak szlachetną misję. Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze, Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze otaczają opieką coraz większą liczbę dzieci. Szkoda tylko, że proces ten przebiega wciąż za wolno i napotyka jeszcze wiele przeszkód. Dlatego w interesie dzieci, w interesie zdrowego społeczeństwa, należy wspierać rozwój wszelkich form rodzicielstwa zastępczego.
Ufamy, że ustanowienie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przyczyni się do zwrócenia uwagi na ten problem. Przyczyni się do podniesienia rangi społecznej rodzicielstwa zastępczego, do tworzenia wokół niego przyjaznej atmosfery.
Ofiarujmy rodzicom zastępczym ten dzień za ich trud i poświęcenie. Ofiarujmy im ten dzień w dowód szacunku dla ich pracy.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć