Kraków

  • Piekary 2 (k. Krakowa),
    32-060 Liszki
  • tel. 012 280 62 87
  • fax. 012 280 62 87
  • Strona WWW »
W 1991 roku powstała Fundacja im. ks. Siemaszki z siedzibą przy ul. Długiej 42 w Krakowie. Statutowe cele Fundacji to:

niesienie pomocy duchowej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej
prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej
inna działalność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki
Fundacja rozpoczęła swoją działalność statutową w 1993 roku, organizując obóz wakacyjny dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin. W październiku 1993 roku powstało Centrum Młodzieży U Siemachy przy ul. Długiej 42 w Krakowie obejmujące opieką młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Ośrodek oferujący zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe a także opiekę pedagogiczną i psychologiczną prowadzony był przez Fundację im. ks. Siemaszki do 2004 roku.

Obecnie Fundacja im. ks. Siemaszki prowadzi swoją działalność w nowym ośrodku - Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach pod Krakowem.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć