Kraków

Oferty dla dzieci » Zdrowie - Logopedia

Gabinet Logopedyczny Żuczek

 • ul. Wojciecha Bogusławskiego 5/15
  31-048 Kraków
 • tel. 883 074 703
 • Strona WWW »

W Gabinecie Logopedycznym Żuczek oferujemy diagnozę i terapię dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz wadami wymowy.

 

Terapia obejmuje stymulację wszystkich funkcji poznawczych, poprzez zastosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych wpływających na takie umiejętności jak:

 • analiza i synteza wzrokowa;
   
 • kategoryzacja;
   
 • relacje czasowe i przestrzenne;
   
 • szeregowanie i odtwarzanie sekwencji;
   
 • pamięć symultaniczna;
   
 • pamięć sekwencyjna;
   
 • myślenie przyczynowo-skutkowe;
   
 • grafopercepcja i grafomotoryka.

Ponadto terapia obejmuje naukę czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną®.

 

Oferta skierowana jest do:

 

 • Dzieci zagrożonych autyzmem;
 • Dzieci z zachowaniami ze spektrum autyzmu;
 • Dzieci z Zespołem Aspergera;
 • Dzieci z Zespołem Downa;
 • Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy;
 • Dzieci z dysleksją;
 • Dzieci z niedosłuchem;
 • Dzieci jąkających się;
 • Dorosłych jąkających się;
 • Dzieci z afazją;
 • Dorosłych z afazją;
 • Dzieci z alalią i dyslalią;
 • Dzieci dwujęzycznych;
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Dzieci z mutyzmem;
 • Dzieci z wadami wymowy;
 • Dorosłych z wadami wymowy.


Zajęcia logopedyczne w Gabinecie Logopedycznym Żuczek prowadzone są w trybie indywidualnym:


Diagnoza logopedyczna trwa 90 minut.


Terapia logopedyczna trwa 60 minut.


Zapraszamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej oraz kontaktu telefonicznego!

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć